Đã đăng: 2020-09-10


Khảo sát sự khác biệt huyết áp động mạch chủ trung tâm và huyết áp động mạch cánh tay ở người cao tuổi điều trị tại Khoa Nội cán bộ - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
Nguyễn Mạnh Tuấn, Luyện Trung Kiên, Nguyễn Minh Hồng, Nguyễn Lê Hà Ly, Vũ Thị Lệ, Lê Thị Cúc, Dương Chí Chung, Mai Thị Kiều Oanh, Nguyễn Đức Hải
Sự hài lòng của bệnh nhân nội trú về việc sử dụng suất ăn bệnh lý và một số yếu tố liên quan tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 năm 2017
Nguyễn Thị Hà Thu, Nguyễn Đình Phú, Trần Thị Phương Hoa, Trần Thị Phúc Nguyệt, Nguyễn Công Thành, Trần Thị Hà, Lê Thanh Hùng