Giới thiệu

Viện Nghiên cứu Khoa học (NCKH) Y Dược lâm sàng 108 là phiên hiệu chức năng của Bệnh viện TWQĐ 108, thực hiện nhiệm vụ đào tạo sau đại học ở bậc học tiến sĩ và nghiên cứu khoa học về y dược lâm sàng. Từ năm 1995 Viện NCKH Y Dược lâm sàng 108 được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ đào tạo sau đại học đến bậc tiến sĩ. Từ tình hình thực tế, Viện NCKH Y Dược lâm sàng 108 cần có tạp chí khoa học chuyên ngành để phục vụ cho công tác chuyên môn, huấn luyện, đào tạo, NCKH, trao đổi thông tin về khoa học Y Dược lâm sàng với các cơ sở y tế, đồng nghiệp trong nước và quốc tế. Do đó Viện đã đề nghị và được sự nhất trí của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị và Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương, Bộ Văn hóa – Thông tin đã xem xét và cấp Giấy phép hoạt động báo chí số 147/GP-BVHTT ngày 04 tháng 11 năm 2005 được xuất bản Tạp chí với tên gọi Tạp chí Y Dược Lâm sàng 108

Đọc tiếp

Tập 18 - Số 1/2023

Đã đăng: 2023-02-08


Đánh giá khả năng gắng sức ở bệnh nhân suy tim phân suất tống máu bảo tồn bằng nghiệm pháp gắng sức thảm chạy
Nguyễn Thị Thu Hoài, Trần Bá Hiếu, Lê Ngọc Thiện, Trần Ngọc Cầm, Viên Hoàng Long, Phạm Mạnh Hùng
Mô tả đặc điểm và kết quả chăm sóc người bệnh xơ gan mất bù tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
Đào Thị Hồng Mai, Trần Văn Hải, Trần Văn Hải, Nguyễn Khắc Tuân, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Thị Hiền, Lê Ngọc Mai, Cao Thị Lan Anh, Chu Việt Anh, Nguyễn Thị Phương Liên, Nguyễn Cảnh Bình
Hiệu quả bơm huyết tương giàu tiểu cầu tự thân vào buồng tử cung ở người bệnh chuyển phôi thất bại liên tiếp
Đặng Tuấn Anh, Lê Đức Thắng, Cao Tuấn Anh, Phan Ngọc Quý, Nguyễn Huy Hoàng, Bùi Thị Len, Bùi Thị Hạnh, Trần Thu Thuỷ, Nguyễn Phúc Hiếu, Nguyễn Thị Thu, Doãn Thị Tám, Nguyễn Thị Xuân Quỳnh, Lê Hoàng