Giới thiệu

Viện Nghiên cứu Khoa học (NCKH) Y Dược lâm sàng 108 là phiên hiệu chức năng của Bệnh viện TWQĐ 108, thực hiện nhiệm vụ đào tạo sau đại học ở bậc học tiến sĩ và nghiên cứu khoa học về y dược lâm sàng. Từ năm 1995 Viện NCKH Y Dược lâm sàng 108 được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ đào tạo sau đại học đến bậc tiến sĩ. Từ tình hình thực tế, Viện NCKH Y Dược lâm sàng 108 cần có tạp chí khoa học chuyên ngành để phục vụ cho công tác chuyên môn, huấn luyện, đào tạo, NCKH, trao đổi thông tin về khoa học Y Dược lâm sàng với các cơ sở y tế, đồng nghiệp trong nước và quốc tế. Do đó Viện đã đề nghị và được sự nhất trí của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị và Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương, Bộ Văn hóa – Thông tin đã xem xét và cấp Giấy phép hoạt động báo chí số 147/GP-BVHTT ngày 04 tháng 11 năm 2005 được xuất bản Tạp chí với tên gọi Tạp chí Y Dược Lâm sàng 108

Đọc tiếp

Tập 15 S. Tiếng Anh (2020)

Đã đăng: 2021-05-11


Characteristics of elderly with acute poisoning at Vietnam Poison Control Center
Nguyen Trung Anh, Pham Thi Viet Anh, Dang Thi Xuan, Vu Thi Thanh Huyen
Comparison of itraconazole and griseofulvin for treatment of tinea corporis in Bac Ninh Dermatology Hospital
Bui Thi Van, Dang Van Em, Nguyen Lan Anh, Do Thi Nguyet Hang, Vu Hoang Nhung, Pham Van Tuan
Posner-schlossman syndrome in Vietnam: A retrospective review study
Luu Viet Tien, Nguyen Thi Hoa, Pham Minh Thao, Le Thi Giang, Dinh Viet Nghia
Apnoeic oxygenation with high‐flow oxygen for tracheal resection and reconstruction
Nguyen Minh Ly, Tong Xuan Hung, Ngo Vi Hai, Dang Trung Dung, Dinh Thi Thu Trang, Nguyen Truong Tho, Nguyen Quang Truong, Dam Van Khai, Nguyen Quoc Khanh, Ngo Van Dinh
Association of PD-1.9 polymorphism with the risk of HBV-related hepatocellular carcinoma
Nghiem Xuan Hoan, Pham Minh Huyen, Nguyen Dang Manh, Vuong Phuc Duong, Nguyen Binh An, Quyen Dang Tuyen, Nguyen Thi Tuan, Nguyen Thi Duyen, Dao Phuong Giang, Le Huu Song
Utility of 99mTc-MAA SPECT/CT for treatment plan of radioembolization using resin microspheres in HCC patients compared with 90Y PET/CT
Mai Hong Son, Nguyen Do Kien, Nguyen Thi Kim Dung, Pham Minh Chi, Nguyen Binh An, Le Ngoc Ha