Hiệu quả điều trị bệnh lichen xơ teo sinh dục bằng liệu pháp bôi phối hợp corticosteroid và tacrolimus

  • Hoàng Thị Hoạt Bệnh viện Bạch Mai
  • Phạm Thị Lan Bệnh viện Da liễu Trung ương

Main Article Content

Keywords

Bệnh lichen xơ teo sinh dục, điều trị lichen xơ teo

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả điều trị bệnh lichen xơ teo sinh dục bằng bôi phối hợp corticoid và tacrolimus. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng so sánh trước - sau điều trị. Kết quả: Trong tổng số 37 bệnh nhân điều trị có 5,4% mức độ nhẹ, 67,6% mức độ trung bình, 27,0% mức độ nặng. Sau 01 tháng điều trị đạt kết quả rất cao 73% bệnh nhân không còn triệu chứng. Sau 03 tháng hiệu quả trung bình 44,11% và sau 06 tháng là 53,32%. Triệu chứng cơ năng ngứa và bỏng rát cải thiện rất nhanh. Kết luận: Điều trị lichen xơ teo sinh dục bằng phối hợp bôi corticoid trong 01 tháng đầu và tacrolimus trong 5 tháng tiếp theo điều trị lichen xơ teo sinh dục cho hiệu quả trung bình 55,32%.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Hallopeau H (1987) Du lichen plan et particulièrement de sa forme atrophique: Lichen plan scléreux. Ann. Dermatol. Syphiligr 8: 790-791.
2. Friedrich EG (1976) Lichen sclerosus. J. Reprod Med 17: 147-154.
3. Wallace HJ (1971) Lichen sclerosus et atrophicus. Trans. St. Johns. Hosp. Dermatol. Soc 57(1): 9-30.
4. Neill SM, Lewis FM, Tatnall FM et al (2010) British Association of Dermatologists’ guidelines for the management of lichen sclerosus 2010. Br J Dermatol 163: 672-682.
5. Kunstfeld, Rainer et al (2003) Successful treatment of vulvar lichen sclerosus with topical tacrolimus. Archives of dermatology 139(7): 850-852.
6. Hengge, Ulrich R et al (2006) Multicentre, phase II trial on the safety and efficacy of topical tacrolimus ointment for the treatment of lichen sclerosus. British Journal of Dermatology 155(5): 1021-1028.
7. Günthert AR, Duclos K, Jahns BG, Krause E, Amann E, Limacher A et al (2012) Clinical scoring system for vulvar lichen sclerosus. J Sex Med 9: 2342-2350.
8. Howard, Matthew, and Anthony Hall (2018) Treatment of penile lichen sclerosus with topical corticosteroids for over 25 years’ duration: A case report. SAGE open medical case reports 6: 2050313X18795047.
9. Garzon, Maria C, and Amy S Paller (1999) Ultrapotent topical corticosteroid treatment of childhood genital lichen sclerosus. Archives of dermatology 135(5): 525-528.
10. Virgili A, Lauriola MM, Mantovani L et al (2007) Vulvar lichen sclerosus: 11 women treated with tacrolimus 0.1% ointment. Acta Derm Venereol 87: 69-72.