Đánh giá sự hài lòng của người bệnh về dịch vụ chăm sóc sau phẫu thuật tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, năm 2019

  • Tạ Đức Chung Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Trần Quốc Kham Trường Đại học Thăng Long

Main Article Content

Keywords

Hài lòng, bệnh nhân chấn thương, chăm sóc

Tóm tắt

Mục tiêu: Xác định sự hài lòng về dịch vụ chăm sóc ở bệnh nhân chấn thương sau phẫu thuật tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, năm 2019. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, sử dụng thang đo SERVQUAL có chỉnh sửa. Kết quả: Hệ số Cronbach’s alpha là 0,9523. Điểm trung bình cao nhất ở lĩnh vực các chỉ số hữu hình (4,74 đến 4,87) và điểm trung bình thấp nhất ở các chỉ số đảm bảo (từ 4,15 đến 4,51) và tổng điểm là 98,19 ± 13,055, trong đó, 87,18% bệnh nhân hài lòng với chất lượng chăm sóc. Phân tích cho thấy giới tính, thời gian chờ phẫu thuật, loại phẫu thuật và chăm sóc không đầy đủ trước phẫu thuật ảnh hưởng lên điểm của thang đo (p<0,05). Kết luận: Cảm nhận chất lượng dịch vụ về chăm sóc điều dưỡng ở bệnh nhân chấn thương sau phẫu thuật tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 là rất tốt.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Cấn Mạnh Hùng (2018) Sự hài lòng và một số yếu tố liên quan của người bệnh đang điều trị nội trú tại Bệnh viện Quân Y 105 năm 2018. Luận văn Thạc sỹ Y tế công cộng, Trường Đại học Thăng Long.
2. Nguyễn Dung và cộng sự (2010) Đánh giá tình hình mắc và chết do tai nạn thương tích giai đoạn 2005-2008 tại 12 xã thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Y học thực hành số 699+700/2010.
3. Phạm Ngọc Hưng (2017) Đánh giá của khách hàng về chất lượng dịch vụ sàng lọc chẩn đoán trước sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, năm 2017 và một số yếu tố ảnh hưởng. Luận văn Thạc sỹ quản lý bệnh viện, Trường Đại học Y tế Công cộng, Hà Nội.
4. Trần Thị Tú Anh (2018) Thực trạng thực hiện quy trình chăm sóc sản phụ, sơ sinh sau mổ lấy thai và đánh giá của người bệnh về chất lượng dịch vụ tại khoa Sản Bệnh lý - Bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2018. Luận văn Thạc sỹ quản lý bệnh viện, Trường Đại học Y tế Công cộng.
5. Vũ Thị Tú Uyên (2017) Nghiên cứu sự hài lòng của người chăm sóc trẻ và một số yếu tố ảnh hưởng tại Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Nhi Trung ương năm 2017. Luận văn Thạc sỹ quản lý bệnh viện, Trường Đại học Y tế Công cộng.
6. Schoenfelder T, Klewer J, and Kugler J (2011) Determinants of patient satisfaction: A study among 39 hospitals in an in-patient setting in Germany. Int J Qual Health Care J Int Soc Qual Health Care 23(5): 503-509.
7. WHO (2014) World health statistics.
8. Ogunnowo BE, Olufunlayo TF, and Sule SS (2015) Client perception of service quality at the outpatient clinics of a General hospital in Lagos, Nigeria. Pan Afr Med J 22.
9. WHO (2008) The global burden of disease.