Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi điều trị mủ màng phổi tại Bệnh viện Quân y 103

  • Nguyễn Trường Giang
  • Nguyễn Văn Nam
  • Vũ Anh Hải

Main Article Content

Keywords

Mủ màng phổi, phẫu thuật nội soi lồng ngực

Tóm tắt

Tóm tắt


Mục tiêu: Nhận xét về khả năng và hiệu quả ứng dụng phẫu thuật nội soi điều trị mủ màng phổi giai đoạn bán cấp và mạn tính. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu được thực hiện ở những bệnh nhân mủ khoang màng phổi giai đoạn bán cấp và mạn tính được phẫu thuật nội soi điều trị tại Khoa Phẫu thuật Lồng ngực - Bệnh viện Quân y 103, thời gian từ tháng 01/2017 đến tháng 04/2019. Nghiên cứu tiến cứu, mô tả và theo dõi dọc. Kết quả: Tuối trung bình 54,4 ± 10,5 tuổi, điểm Karnofsky 68,6 ± 6,9, bệnh lý kết hợp gồm: Đái tháo đường (35,6%), suy thận giai đoạn cuối (2,2%), ung thư phổi (2,2%), xơ gan (2,2%). Cấy khuẩn mủ màng phổi xác định được vi khuẩn gây bệnh ở 12/45 trường hợp (tỷ lệ 26,7%), phẫu thuật nội soi điều trị mủ màng phổi giai đoạn bán cấp tính chiếm 75,6%, mạn tính 24,4%. Phương pháp xử lý gồm: Bóc vỏ phổi (55,5%), làm sạch khoang màng phổi, dẫn lưu kín (42,2%) và dẫn lưu mở (2,2%), biến chứng sau mổ 11,1%. Kết quả tốt tại thời điểm 1 và 3 tháng sau phẫu thuật lần lượt là 42,2% và 80,0%. Kết luận: Ứng dụng phẫu thuật nội soi điều trị mủ màng phổi giai đoạn bán cấp và mạn tính khả thi, có thể can thiệp triệt để bằng bóc vỏ phổi ở bệnh nhân giai đoạn bán cấp, tỷ lệ thành công cao (76,5%). Tỷ lệ biến chứng thấp (8,9%). Kết quả tốt chiếm tỷ lệ cao tại thời điểm tháng thứ 3 sau phẫu thuật (80%).


Từ khóa: Mủ màng phổi, phẫu thuật nội soi lồng ngực.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Đinh Văn Lượng (2013) Nghiên cứu chẩn đoán và điều trị viêm mủ màng phổi người lớn. Trường Đại học Y Hà Nội, Hà Nội.
2. Hoàng Minh Tuân, Đoàn Quốc Hưng, Lô Quang Nhật (2016) Kết quả điều trị sớm ổ cặn màng phổi sau chấn thương ngực tại Bệnh viện Việt Đức từ tháng 1/2013 đến tháng 3/2016. Bản tin Y Dược học miền núi, số 4, tr. 35-42.
3. Nguyễn Văn Nam (2017) Đánh giá kết quả phẫu thuật điều trị mủ màng phổi giai đoạn bán cấp và mạn tính. Tạp chí Y dược lâm sàng 108, số 2, tr. 15-21.
4. Nguyễn Công Minh (2010) Đánh giá kết quả bóc vỏ phổi trong 10 năm (1999 - 2008) tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Y học Thành phố Hồ Chí Minh 14(1), tr. 9-17.
5. Nguyễn Văn Quảng, Nguyễn Công Minh (2007) Đánh giá kết quả phẫu thuật bóc vỏ phổi trong điều trị viêm mủ màng phổi mạn tính. Y học thành phố Hồ Chí Minh, Tập 11 (phụ bản số 1), tr. 372-379.
6. Biswas A, Jantz MA, Penley AM et al (2016) Management of chronic empyema with unexpandable lung in poor surgical risk patients using an empyema tube. Lung India 33(3): 267–271.
7. Helen ED, Robert JOD, Christopher WHD (2010) Management of pleural infection in adults: British thoracic society pleural disease guideline 2010. Thorax 65(2): 41-53.
8. Shen KR, Bribriesco A, Crabtree T et al (2017) The American association for thoracic surgery consensus guidelines for the management of empyema. The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery 153(6): 129-146.