Một số yếu tố liên quan đến mật độ xương ở bệnh nhân viêm khớp dạng thấp

  • Trần Thị Hằng
  • Lê Đình Tuân
  • Nguyễn Tiến Sơn

Main Article Content

Keywords

Viêm khớp dạng thấp, mật độ xương, glucocorticoid

Tóm tắt

Mục tiêu: Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến mật độ xương (MĐX) cột sống thắt lưng và cổ xương đùi ở bệnh nhân viêm khớp dạng thấp. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 128 viêm khớp dạng thấp đến khám và điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Kết quả: Kết quả nghiên cứu cho thấy: Tại cột sống thắt lưng tỷ lệ bệnh nhân bị giảm mật độ xương 24,2%, loãng xương là 64,8%, ở cổ xương đùi tỷ lệ này lần lượt là: 48,4% và 30,5%. Các yếu tố ảnh hưởng đến mật độ xương ở bệnh nhân viêm khớp dạng thấp: Mật độ xương của nhóm bệnh nhân có BMI < 18,5 (kg/m2) thấp hơn so với nhóm có BMI ≥ 18,5 (kg/m2) (p<0,05), mật độ xương tại cột sống thắt lưng và cổ xương đùi ở nhóm bệnh nhân mắc bệnh dưới 2 năm cao hơn so với nhóm có thời gian mắc bệnh 2 - 5 năm và trên 5 năm; giai đoạn bệnh viêm khớp dạng thấp càng dài thì mật độ xương càng giảm (p<0,05). Nhóm bệnh nhân dùng glucocorticoid có tỷ lệ loãng xương cao hơn so với nhóm không dùng ở cả vị trí cột sống thắt lưng và cổ xương đùi. Mật độ xương ở nhóm bệnh nhân sử dụng liều glucocorticoid càng cao, thời gian kéo dài giảm hơn so với nhóm sử dụng liều thấp, thời gian ngắn (p<0,05). Kết luận: Ở bệnh nhân viêm khớp dạng thấp, sự giảm mật độ xương có liên quan đến BMI, thời gian phát hiện bệnh, giai đoạn bệnh, sử dụng glucocorticoid (liều thuốc và thời gian dùng).


Từ khóa: Viêm khớp dạng thấp, mật độ xương, glucocorticoid.


 

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Trần Ngọc Ân (2001) Chẩn đoán và điều trị Y học hiện đại. Bệnh cơ xương khớp, tập I (Viêm khớp dạng thấp).
2. Trần Thị Minh Hoa (2011) Nghiên cứu mật độ xương ở bệnh nhân viêm khớp dạng thấp điều trị tại Khoa Khớp, Bệnh viện Bạch Mai. Tạp chí Y học Thực hành, 6(767), tr. 34-37.
3. Nguyễn Thị Ngọc Lan (2010) Bệnh học cơ xương khớp nội khoa. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.
4. Nguyễn Thị Nga (2008) Nghiên cứu mật độ xương cột sống thắt lưng và cổ xương đùi ở bệnh nhân mắc bệnh khớp có sử dụng glucocoticoid. Trường Đại học Y Hà Nội.
5. Cấn Xuân Quý (2011) Nghiên cứu mật độ xương ở bệnh nhân viêm khớp dạng thấp. Luận văn Thạc sĩ Y học, Trường Đại học Y Hà Nội.
6. Dadoniene J et al (2003) Disease activity and health status in rheumatoid arthritis: A case-control comparison between Norway and Lithuania. Ann Rheum Dis 62(3): 231-235.
7. Haugeberg G, Orstavik RE, Uhlig T et al (2002) Clinical decision rules in rheumatoid arthritis: Do they identify patients at high risk for osteoporosis? Testing clinical criteria in a population based cohort of patients with rheumatoid arthritis recruited from the Oslo Rheumatoid Arthritis Register. Ann Rheum Dis 61: 1085-1089.
8. Haugeberg G, Uhlig T, Falch JA et al (2000) Bone mineral density and frequency of osteoporosis in female patients with rheumatoid arthritis: Results from 394 patients in the oslo county rheumatoid arthritis register. Arthritis Rheum 43(3): 522-530.
9. Sambrook (2001) Osteoporosis with low dose corticosteroids: Contribution of underlying disease effects and discriminatory ability of ultrasound versus bone densitometry. Rheumatology 28: 1063-1067.
10. Sinigaglia L, NA, Mela Q et al (2000) A multi center cross sectional study on bone mass in Rheumatoid arthritis. Rheumatology 27: 2582-2589.