Nghiên cứu một số độc tính của phác đồ FOLFOX 4 trên bệnh nhân ung thư biểu mô tuyến đại trực tràng giai đoạn di căn xa

  • Trần Thị Như Quỳnh Trường Đại học Y dược Thái Bình
  • Bùi Tiến Sỹ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Main Article Content

Keywords

Ung thư đại trực tràng, độc tính, FOLFOX 4

Tóm tắt

Mục tiêu: Nghiên cứu một số độc tính của phác đồ FOLFOX 4 trên bệnh nhân ung thư biểu mô tuyến đại trực tràng giai đoạn di căn xa tại Bệnh viện Bạch Mai. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu hồi cứu 52 bệnh nhân ung thư biểu mô tuyến đại trực tràng giai đoạn di căn xa được điều trị hóa chất phác đồ FOLFOX 4 tại Bệnh viện Bạch Mai từ tháng 01/2012 đến tháng 06/2014. Đánh giá độc tính của hóa chất theo bảng phân độ độc tính của World Health Organization (WHO). Kết quả và kết luận: Độc tính trên hệ tạo huyết thường nhẹ và có khả năng hồi phục nhanh, gồm: Giảm bạch cầu (25,3%), giảm huyết sắc tố (36,5%); giảm tiểu cầu (17,5%) và chỉ gặp giảm độ 1, 2. Độc tính ngoài hệ tạo huyết gồm: Tăng men gan mức độ 1, 2 (17,5%); độc tính thần kinh cảm giác (26,9%) gặp độ 1, 2, buồn nôn (23,1%) và nôn ít gặp. Không có trường hợp nào phải dừng điều trị vì các độc tính của thuốc

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Thị Kim Anh (2013) Đánh giá hiệu quả điều trị ung thư đại trực tràng tiến triển bằng phác đồ FOLFOX 4 tại Bệnh viện E. Luận văn Thạc sỹ Y học, Trường Đại học Y Hà Nội.
2. Trần Nguyên Bảo (2013) Đánh giá đáp ứng điều trị hóa chất phác đồ FOLFOX 4 trên bệnh nhân ung thư đại trực tràng giai đoạn muộn. Tạp chí Ung thư học Việt Nam số 2 - 2013, tr. 97-100.
3. Nguyễn Thu Hương (2008) Đánh giá hiệu quả của phác đồ FOLFOX 4 trong điều trị ung thư đại trực tràng giai đoạn muộn tại Bệnh viện K. Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành ung thư, Thư viện Trường Đại học Y Hà Nội.
4. Trần Thắng (2012) Nghiên cứu áp dụng hóa trị bổ trợ phác đồ FUFA trong điều trị ung thư biểu mô tuyến đại tràng. Luận án tiến sỹ y học, Trường Đại học Y Hà Nội.
5. Berretta M, Cappellani A, Fiorica F (2011) FOLFOX 4 in the treatment of metastatic colorectal cancer in elderly patients: A prospective study. Arch Gerontol Geriatr. 52(1): 89-93.
6. No authors listed (2010) Chemotherapy of metastatic colorectal cancer. Prescrire Int. 19(109): 219-224.
7. Globocan (2012) Colorectal cancer incidence and mortality worldwide in 2012. International Agency for Research on Cancer.
8. Nordlinger, Sorbye H, Debois M et al (2005) Feasibility and risks of pre-operative chemotherapy (CT) with FOLFOX 4 and surgery for resectable colorectal cancer live metastases (LM). Interim results of the EORTC Intergroup randomized phase III study 40983. American Society of Clinical Meeting Proceedings 24.