Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng viêm phổi nhiễm Chlamydia trachomatis ở trẻ em dưới 6 tháng tuổi tại Bệnh viện Nhi Trung ương

  • Vũ Thị Tâm Bệnh viện Nhi Trung ương
  • Phạm Thu Hien Bệnh viện Nhi Trung ương
  • Nguyễn Tân Hùng Bệnh viện Nhi Trung ương

Main Article Content

Keywords

Viêm phổi, nhiễm C. trachomatis

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng viêm phổi nhiễm Chlamydia trachomatis (C. trachomatis) ở trẻ dưới 6 tháng tuổi. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang thực hiện trên 71 trường hợp viêm phổi nhiễm C. trachomatis ở trẻ dưới 6 tháng tuổi, tiến hành tại Khoa Hô hấp, Bệnh viện Nhi Trung ương từ ngày 1/9/2017 đến ngày 31/8/2018. Kết quả: Triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng nổi bật của viêm phổi nhiễm C. trachomatis ở trẻ dưới 6 tháng tuổi gồm: Ho cơn dai dẳng, viêm kết mạc, viêm mũi họng, tiền sử sinh thường, mẹ có triệu chứng viêm nhiễm phụ khoa trong giai đoạn thai kỳ. Số lượng bạch cầu ái toan trên 300/mm3 được coi là triệu chứng cận lâm sàng đặc trưng của viêm phổi nhiễm C. trachomatis. Kết luận: Lâm sàng của viêm phổi do C. trachomatis đa dạng, được gợi ý với ho dai dẳng, có đi kèm viêm mũi họng, viêm kết mac, mẹ có triệu chứng viêm phụ khoa thai kỳ. Tăng bạch cầu ái toan trên 300/mm3 được coi là dấu hiêu đặc trưng của viêm phổi nhiễm C. trachomatis.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Lê Văn Đức, Phạm Thị Minh Hồng (2014) Đặc điểm viêm phổi trẻ em dưới 6 tháng tuổi nhiễm Chlamydia trachomatis tại Khoa hô hấp, Bệnh viện Nhi đồng 2. Y học TP. Hồ Chí Minh, tập 18, phụ bản của số 1.
2. WHO (2015) Pneumonia: The deadliest childhood disease pneumonia. World pneumonia day infographic.
3. WHO (2013) Hospital care for children. Guidelines for the management of common childhood illnesses, Second edition.
4. Edna LS, Renata SG, Juçara MS et al (2012) Chlamydia trachomatis: A major agent of respiratory infections in infants from low-income families. Jornal de Pediatria - Rio J 88(5): 2012.
5. Kamal NM, Pankaj B, Anuradha M et al (2011) Acute chlamydia trachomatis respiratory infection in infants. Journal of Global infectious diseases 3(3): 216-220.
6. Ranit M, Erica L, Mc Claskey et al (2012) Chlamydia trachomatis infections: Screening, diagnosis, and management. American Family Physician 86(12).
7. Chun-Jen Ch, Keh-Gong W, Ren-Bin T et al (2007) Characteristics of chlamydia trachomatis infection in hospitalized infants with lower respiratory tract infection. Journal of Microbiology, Immunology and Infection 40: 255-259.
8. Mohan Pammi, Margaret R, Hammerschlag (2018) Chlamydia trachomatis infections in the newborn. BioMedCentre Infectious Diseases 14: 20.
9. Eszter B, Gilbert GG Donders, Fruzsina P et al (2012) Chlamydia trachomatis infections in neonates. Journal of Medical Microbiology 66: 1114-1117.
10. Marcela López-Hurtadol, Fernando M Guerra (2014) Early neonatal infection by Chlamydia trachomatis. Journal of Infectious Diseases & Therapy 2(5).
11. Terada K, Kishimoto, Niizuma T et al (1999) A case of Chlamydia trachomatis and Mycoplasma pneumoniae coinfection in a child. Kansenshogaku Zasshi 73(9): 939-942.