Tìm hiểu mối liên quan giữa bệnh lý gan với truyền máu ở bệnh nhân thalassemia tại Trung tâm Huyết học - Truyền máu Nghệ An

  • Trần Thị Như Quỳnh Trường Đại học Y Dược Thái Bình
  • Bùi Tiến Sỹ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Main Article Content

Keywords

Thalassemia, hemoglobin, bệnh thiếu máu di truyền

Tóm tắt

Mục tiêu: Tìm hiểu mối liên quan giữa bệnh lý gan với truyền máu ở bệnh nhân thalassemia tại Trung tâm Huyết học - Truyền máu Nghệ An. Đối tượng và phương pháp: Mô tả cắt ngang, tiến cứu trên 150 bệnh nhân chẩn đoán xác định thalassemia bằng phương pháp điện di huyết sắc tố và/hoặc xét nghiệm có tổn thương gen đặc hiệu vào điều trị tại Trung tâm Huyết học - Truyền máu Nghệ An từ tháng 4/2018 đến tháng 10/2018. Kết quả và kết luận: Tỷ lệ bệnh nhân có gan to, nhiễm HCV tăng dần theo các nhóm có số đơn vị máu truyền tăng dần còn tỷ lệ nhiễm HBV không thay đổi ở các nhóm truyền máu. Tỷ lệ fibrinogen giảm theo số đơn vị máu đã truyền nhưng không có sự khác biệt giữa các nhóm. Thời gian APTT kéo dài tăng lên với số đơn vị máu đã truyền. PT % giảm dưới mức bình thường cũng chiếm tỷ lệ cao hơn ở các nhóm có truyền máu > 200 đơn vị (88,9%). Tỷ lệ tăng AST, ALT, bilirubin toàn phần, bilirubin gián tiếp tăng dần theo số đơn vị máu đã được truyền. Giá trị ferritin huyết thanh tăng ở bệnh nhân thalassemia, ở các bệnh nhân có tăng AST và ALT, giá trị ferritin tăng cao hơn hẳn ở nhóm có AST và ALT bình thường.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Bùi Thị Mai An, Nguyễn Thị Y Lăng, Nguyễn Thị Lan, Đỗ Trung Phấn (2001) Tình hình nhiễm HIV, HBV, HCV ở BN bị bệnh máu tại Viện Huyết học – Truyền máu hai năm 1998 -1999. Tạp chí Y học Việt Nam, 12(267), tr. 15-20.
2. Mã Phương Hạnh, Lâm Thị Mỹ (2009) Đặc điểm bệnh nhân thalassemia thể nặng có ứ sắt tại Bệnh viện Nhi Đồng I. Y học Thành phố Hồ Chí Minh, tập 13 - số 1, tr. 167.
3. Phùng Thị Hồng Hạnh (2009) Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, xét nghiệm và bước đầu nhận xét kết quả điều trị ở bệnh nhân thalassemia người lớn tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Luận văn Thạc sỹ y học, Trường Đại học Y Hà Nội.
4. Nguyễn Công Khanh (1985) Một số đặc điểm lâm sàng và huyết học bệnh beta-thalassemia ở người Việt Nam. Luận án Phó tiến sỹ Y học, Trường Đại học Y Hà Nội.
5. Phan Duy Viện (2014) Nghiên cứu đặc điểm tổn thương gan trên bệnh nhân thalassemia tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Luận văn Thạc sỹ y học, Trường Đại học Y Hà Nội.
6. Phạm Quang Vinh (2006) Bệnh huyết sắc tố. Bài giảng Huyết học truyền máu, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội, tr. 190-197.
7. Betty Ciesla (2007) The thalassemia syndrome. Hematology in Practial: 72-81.
8. Weathrall DJ, Beutler E, Ersley AJ et al (1990) The thalassemia. Hematology, McGraw-Hill: 510-539.