Biến chứng sỏi thận và mối liên quan với một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh nhân gút

  • Nguyễn Việt Khoa Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Trần Hồng Nghị Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Bùi Hoàng Anh Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Main Article Content

Keywords

Sỏi thận, gút, mức lọc cầu thận

Tóm tắt

Mục tiêu: Tìm hiểu biến chứng sỏi thận ở bệnh nhân gút và mối liên quan với một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng. Đối tượng và phương pháp: 120 bệnh nhân gút được khám xét lâm sàng, làm các xét nghiệm, tính mức lọc cầu thận 24 giờ, khảo sát sỏi thận và hình thái thận trên siêu âm, phương pháp mô tả cắt ngang. Kết quả: 30% (36/120 bệnh nhân) có sỏi thận, 19,1% (23/120 bệnh nhân) bất thường về hình thái thận, 46,7% (56/120) có tỷ trọng nước tiểu giảm, 75% (90/120) bệnh nhân có mức lọc cầu thận giảm, có sự liên quan giữa biến chứng sỏi thận với thời gian bị bệnh gút, tỷ trọng nước tiểu giảm và chức năng thận qua đánh giá mức lọc cầu thận 24 giờ. Kết luận: Tỷ lệ sỏi thận ở bệnh nhân gút là khá cao và có sự liên quan với thời gian bị bệnh gút, tỷ trọng nước tiểu giảm và chức năng thận.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Thị Ngọc Lan (2004) Bệnh gút. Bệnh học nội khoa sau đại học, Trường Đại học Y Hà Nội, Nhà xuất bản Y học, tr. 412-421.
2. Hoàng Bùi Bảo (2012) Bệnh thận do tăng axit uric máu. Bệnh Thận tiết niệu, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, tr. 58-65.
3. Trần Văn Chất (2002) Suy thận mạn. Bệnh thận, Nhà xuất bản Y học, tr. 311-326.
4. Krishnan E (2012) Reduced glomerular function and prevalence of gout. NHANES 2009-10. PLoS ONE 7(11): e50046.doi: 10.137l/joumal. pone. 0050046.
5. Ohno I (2011) Relationship between hyperuricemia and chronic kidney disease. Nucleosides Nucleotides Nucleic Acids. 30(12): 1039-1044.
6. Shimizu T (2008) Urolithiasis and nephropathy complicated with gout. Nihon Rinsho 66(4): 717-722.
7. Yu KH, Luo SF, Tsai WP, Huang YY (2004) Intermittent elevation of serum urate and 24 -hour urinary uric acid excretion. Rheumatology (Oxford): 1541-1545.