Xây dựng kỹ thuật xác định tính đa hình của gen MTHFR ứng dụng trong tiên lượng tình trạng sảy thai liên tiếp

  • Phan Thị Ngọc Lan Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Nguyễn Thị Tĩnh Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Trần Thị Huyền Trang Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Phan Quốc Hoàn Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Main Article Content

Keywords

Sảy thai tái diễn, đa hình MTHFR, tỷ lệ kiểu gen

Tóm tắt

Mục tiêu: Nghiên cứu này được thực hiện nhằm phát triển phương pháp xét nghiệm nhanh và chính xác các đa hình tại 2 điểm 677 và 1298 của gen MTHFR bằng phương pháp realtime PCR và bước đầu đánh giá giá trị của xét nghiệm đa hình kiểu gen trong chẩn đoán và định hướng điều trị sảy thai liên tiếp. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả theo dõi dọc. Phương pháp xét nghiệm realtime PCR được xây dựng và tối ưu, sau đó được đánh giá so sánh với phương pháp sử dụng bộ kit thương mại CVD StripAssay® T (ViennaLab). 200 mẫu người bình thường được thu thập để xác định tỷ lệ kiểu gen của quần thể và 48 mẫu bệnh nhân có tiền sử sảy thai liên tục được sử dụng để đánh giá ảnh hưởng của đa hình tại 2 điểm 677 và 1298 của gen MTHFR. Kết quả và kết luận: Nghiên cứu cho thấy phương pháp realtime PCR được phát triển có khả năng xác định chính xác các đa hình của gen MTHFR với nồng độ DNA mẫu thấp (2-5ng/µL) với ưu điểm nhanh và hạn chế tín hiệu nhiễu. Nghiên cứu cũng đưa ra mô hình kiểu gen MTHFR với 2 điểm đột biến 677 và 1298 ở quần thể người Việt Nam. Đồng thời cho thấy có một mối tương quan giữa tỷ lệ kiểu gen dị hợp tử cao với tình trạng bệnh lý sảy thai liên tục ở nữ giới. Từ đó cho thấy việc xác định kiểu gen MTHFR là một marker tiềm năng để xác định nguyên nhân vô sinh ở nữ giới, dự đoán tình trạng sảy thai cũng như đưa ra phương pháp điều trị thích hợp.


Từ khóa: Sảy thai tái diễn, đa hình MTHFR, tỷ lệ kiểu gen.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. World Health Organization (2018) International classification of diseases. 11th Revision (ICD - 11), Geneva: WHO 2018.
2. Boivin J, Bunting L, Collins JA, et al (2007) International estimates of infertility prevalence and treatment - seeking: Potential need and demand for infertility medical care. Human reproduction (Oxford, England) 22(6): 1506-1512.
3. Willem Ombelet, Ian Cooke, Silke Dyerm, Gamal Serour, Paul Devroey (2008) Infertility and the provision of infertility medical services in developing countries. Human Reproduction Update 14(6): 605-621.
4. Holly B Ford and Danny J Schust (2009) Recurrent pregnancy loss: Etiology, diagnosis, and therapy. Reviews in Obstetrics & Gynecology 2(2): 76-83.
5. Raj Rai, Lesley Regan (2006) Recurrent miscarriage. The Lancet 368(9535): 601-611.
6. Lora Shahine, Ruth Lathi (2015) Recurrent pregnancy loss: evaluation and treatment. Obstetrics and Gynecology Clinics of North America 42(1): 117-134.
7. Genetics Home Reference, MTHFR gene. U.S. National Library of Medicine.
8. Daniel Leclerc, Sahar Sibani, and Rima Rozen, Molecular biology of Methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR) and overview of mutations/polymorphisms. Madame Curie Bioscience Database. Austin (TX): Landes Bioscience; 2000-2013.
9. U.S Department of Health & Human Services, MTHFR gene variant. Genetic and Rare Diseases Information Center; National Center for Advancing Translational Sciences.
10. Domenico Dell’Edera, Antonella L’Episcopia, Francesca Simone, Maria Giovanna Lupo, Annunziata Anna Epifania, and Arianna Allegretti (2018) Methylenetetrahydrofolate reductase gene C667T and A1298C polymorphisms and susceptibility to recurrent pregnancy loss. Biomedical Reports 8(2): 172-175.
11. Shehnaz Sultana, Pratibha Nallari, Venkateshwari Ananthapur (2020) Recurrent Pregnancy Loss (RPL): An overview;. J Women’s Health 3(3): 302-315.
12. Yi Yang, Yunyao Luo, Jing Yuan, Yidan Tang, Lang Xiong, MangMang Xu, XuDong Rao & Hao Liu (2016) Association between maternal, fetal and paternal MTHFR gene C677T and A1298C polymorphisms and risk of recurrent pregnancy loss: a comprehensive evaluation. Maternal - Fetal Medicine 293: 1197-1211.
13. Walid Al-Achkar, Abdulsamad Wafa BS, Samer Ammar BS, Faten Moassass BS & Rami A Jarjour (2017) Association of Methylenetetrahydrofolate Reductase C677T and A1298C Gene polymorphisms with recurrent pregnancy loss in Syrian Women. Reproductive Sciences 24: 1275-1279.