Đánh giá kết quả nhổ răng trên bệnh nhân trước phẫu thuật tim mạch

  • Nguyễn Thị Hồng Minh Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội
  • Lê Thị Thu Hải Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Nguyễn Thanh Hương Bệnh viện Bạch Mai

Main Article Content

Keywords

Bệnh tim mạch, nhổ răng

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá kết quả nhổ răng trên bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật tim mạch, đưa ra các khuyến cáo về quy trình nhổ răng cho các đối tượng đặc biệt này. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu can thiệp lâm sàng trên 55 bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật tim mạch, cần được điều trị các bệnh lý răng miệng trước phẫu thuật, trong đó có 136 răng cần tiểu phẫu nhổ răng. Các bệnh nhân này được điều trị theo quy trình: Chuẩn bị trước phẫu thuật (ngừng thuốc chống đông máu, sử dụng kháng sinh dự phòng, lấy cao răng), chuẩn bị dụng cụ bổ sung (vật liệu cầm máu, dung dịch transamin 5%, kim chỉ khâu), quy trình nhổ răng và theo dõi sau phẫu thuật. Kết quả: Đa số bệnh nhân có kết quả nhổ răng tốt và khá (98,2%), tai biến chảy máu nhẹ sau nhổ răng xảy ra trên bệnh nhân ngừng chống đông đường uống sử dụng phương pháp cầu nối heparin là 7,3% và kiểm soát được bằng các biện pháp cầm máu tại chỗ. Kết luận: Can thiệp nhổ răng trên bệnh nhân trước phẫu thuật tim mạch là an toàn nếu có sự phối hợp chặt chẽ giữa bác sĩ răng hàm mặt và bác sĩ tim mạch để chuẩn bị tốt tình trạng toàn thân trước trước nhổ răng đảm bảo kiểm soát và hạn chế tối đa tai biến trước, trong và sau nhổ răng.


Từ khóa: Bệnh tim mạch, nhổ răng.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Phú Thắng (2013) Chỉ định và chống chỉ định nhổ răng. Phẫu thuật miệng, tập 1, Nhà xuất bản Giáo dục, tr. 137-139.
2. Blinder D, Manor Y et al (1999) Dental extraction in patients maintained on continued oral antocoagulant, comparision of local hemostatic modalities. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 88: 137-140.
3. Daniel S, Heidi O, Scott L et al (2012) Dental procedure and risk of experiencing a second vascular event in a Medicare poulation. JADA 143(11): 1190-1198.
4. Perry DJ et al (2007) Guidelines for the management of patients on oral anticoalugants requiring dental surgery. Br Dent J 203: 289-293.
5. Robert Genco (2010) Periodontal disease and Overall health: A clinician’s guide. Professional audience communication.
6. Sudheesh Manoharan, Mohan Sadhanandan, K George Varghese (2015) Evaluation of bleeding following dental extraction in patients on long-term antipatelet therapy: A clinical trial. Indian Journal of Dental Reseach 26(3): 252-255.