Kết quả sớm sau phẫu thuật thay van động mạch chủ tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

  • Ngô Tuấn Anh Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Nguyễn Trường Giang Học viện Quân y

Main Article Content

Keywords

Hẹp chủ, thay van động mạch chủ

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá một số kết quả sớm sau phẫu thuật thay van động mạch chủ ở bệnh nhân hẹp chủ tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Đối tượng và phương pháp: 69 bệnh nhân hẹp chủ được thay van động mạch chủ từ tháng 05/2010 đến tháng 05/2020, với tuổi trung bình 63,3 ± 10,4 năm với nam và 67,2 ± 8,5 năm với nữ. Nghiên cứu can thiệp lâm sàng thu thập các chỉ số (trong 30 ngày sau mổ) gồm NYHA, chỉ số điện tim (nhịp tim, Sokolow Lyon), siêu âm tim (EF, Dd, Ds, Mean PG, LVMI, CSKTTR, diện tích lỗ van, hoạt động cua van nhân tạo), biến chứng sớm (xuất huyết). Kết quả: NYHA II-III chuyển về NYHA I-II với tỷ lệ là 92,8% (p<0,05). Chỉ số Sokolow Lyon trung bình là 31,1 ± 2,9mm (p<0,05). Chênh áp qua van giảm và diện tích lỗ van tăng, Dd và LVMI giảm có ý nghĩa thống kê (p<0,05). Chênh áp < 20mmHg chiếm 91,3%. Biến chứng xuất huyết sớm chiếm 2,9%. Kết luận: Kết quả sớm sau thay van động mạch chủ cải thiện rõ rệt triệu chứng, hình thái tim và ít biến chứng sớm sau phẫu thuật.


              Từ khóa: Hẹp chủ, thay van động mạch chủ.


 

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Kirklin JW, Barratt - Boyes BG (1993) Cardiac surgery. 3th, Churchill Livingstone.
2. Baumgartner H, Hung J, Bermejo J et al (2017) Recommendations on the echocardiographic assessment of aortic valve stenosis: a focused update from the European Association of Cardiovascular Imaging and the American Society of Echocardiography. European Heart Journal - Cardiovascular Imaging 18: 254-275.
3. Nishimura RA, Otto RM, Bonow RO et al (2017) AHA/ACC Focused Update of the 2014 AHA/ACC Guideline for the Management of Patients With Valvular Heart Disease: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guideline. Circulation 135: 1159-1195.
4. Hahn RT et al (2013) Comparison of transcatheter and surgical aortic valve replacement in severe aortic stenosis: A longitudinal study of echocardiography parameters in cohort a of the PARTNER trial (Placement of aortic transcatheter valves). J. Am. Coll. Cardiol 61(25): 2514–2521.
5. Nguyễn Hải Âu (2019) Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật trên bệnh nhân hẹp van động mạch chủ tại Khoa Phẫu thuật tim, Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh.
6. Durand E, Eltchaninoff H, Canville A et al (2015) Feasibility and safety of early discharge after transfemoral transcatheter aortic valve implantation with the Edwards SAPIEN-XT prosthesis. The American journal of cardiology 115(8): 1116-1122.
7. Lomivorotov VV, Efremov SM, Kirov MY et al (2017) Low cardiac output syndrome after cardiac surgery. Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia 31: 291-308.
8. Gaudino M (2005) Survival after aortic valve replacement for aortic stenosis: Does left ventricular mass regression have a clinical correlate?. Eur. Heart J 26(1): 51-57.