Efficacy assessment of shoulder rehabilitation with Contrex MJ robot in patients with periarthritis humeroscapularis

  • Bui Thi Hong Thuy 108 Military Central Hospital
  • Nguyen Trong Luu 108 Military Central Hospital
  • Pham Thi Le Hang 108 Military Central Hospital
  • Nguyen Manh Hung 108 Military Central Hospital

Main Article Content

Keywords

Periarthritis humeroscapularis, non-specific shoulder pain, frozen shoulder, rehabilitation

Tóm tắt

Objective: To assess the efficacy of shoulder rehabilitation program incorporating exercise with Contrex MJ robot in patients with periarthritis humeroscapularis. Subject and method: We evaluated a total of 62 patients (n = 62) suffered from the non-specific shoulder pain and frozen shoulder, who were admitted to our medical institution between June of 2016 and May of 2017. In these patients, the efficacy outcome measures were improved in Visual Analogue Scale, Range of motion. Result and conclusion: There were improvements of periarthritis humeroscapularis from five to fifteen day treatment period (p=0.04), there were not any cases with complications in our subjects.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Lê Thị Hoài Anh (2001) Đánh giá hiệu quả điều trị viêm quanh khớp vai bằng điện châm, xoa bóp kết hợp vận động trị liệu. Luận văn Thạc sĩ Y học, Đại học Y Hà Nội.
2. Trần Ngọc Ân (2002) Viêm quanh khớp vai. Bệnh thấp khớp, Nhà xuất bản Y học, tr. 364-374.
3. Nguyễn Hữu Huyền (2008) Đánh giá hiệu quả điều trị vận động đối với bệnh nhân viêm quanh khớp vai thể frozen shoulder tắc nghẽn. Luận văn bác sĩ chuyên khoa II Học viện Quân y.
4. Đoàn Quang Huy (1999) Nghiên cứu tác dụng điều trị viêm quanh khớp vai của cây bạch hoa xà. Luận văn Thạc sĩ Y học, Đại học Y Hà Nội.
5. Lê Thị Liễu (2016) Viêm quanh khớp vai. Phác đồ chẩn đoán và điều trị các bệnh cơ xương khớp thường gặp, Hội Thấp khớp học Việt Nam, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, tr. 225-231.
6. Nguyễn Thị Nga (2006) Đánh giá hiệu quả điều trị viêm quanh khớp vai thể non-specific shoulder pain bằng thuốc kết hợp vật lý trị liệu phục hồi chức năng. Luận văn bác sĩ chuyên khoa cấp II Đại học Y Hà Nội.
7. Trần Hồng Nghị, Nguyễn Minh Sơn, Nguyễn Việt Khoa, Hoàng Công Trọng (2015) Nghiên cứu ứng dụng phương pháp tiêm Corticosteroid dưới hướng dẫn của siêu âm trong điều trị viêm quanh khớp vai thể viêm gân nhị đầu. Đề tài khoa học công nghệ cấp Bệnh viện, Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108.
8. De Winter AF, Jans MP, Scholten RJ, Deville W, van Schaardenburg D, Bouter LM (1999) Diagnostic classification of shoulder disorders: Interobserver agreement and determinants of disagreement. Ann Rheum Dis 58: 272-277.
9. Ebenbichler GR, Erdogmus CB, Resch KL et al (1999) Ultrasound therapy for calcific tendinitis of the shoulder. N Eng J Med 340(20): 1533.
10. Operating instructions Con-trex MJ Multijoint module, Physiomed Technology for therapy.