Nghiên cứu độc tính của 18F-NaF trên động vật thực nghiệm

  • Nguyễn Khắc Thất Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Nguyễn Thị Kim Dung Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Nguyễn Trần Linh Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Lê Ngọc Hà Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Nguyễn Thùy Dương Trường Đại học Dược Hà Nội

Main Article Content

Keywords

18F-NaF, độc tính cấp, chuột nhắt

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá độc tính cấp của 18F-NaF được điều chế trên module tự thiết kế và chế tạo tại Trung tâm Cyclotron, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Đối tượng và phương pháp: Đối tượng nghiên cứu là 18F-NaF được sản xuất tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Thực nghiệm được tiến hành trên chuột nhắt trắng chủng Swiss, liều tiêm cao gấp 100 lần quy đổi từ người theo phương pháp thử độc tính đơn liều dành cho các hoạt chất dùng liều rất nhỏ theo hướng dẫn của Cơ quan Quản lý Dược phẩm châu Âu (EMA), kết hợp với các nguyên tắc chung trong nghiên cứu độc tính cấp theo hướng dẫn của OECD. Kết quả: Sau 24 giờ và 14 ngày tiêm 18F-NaF với liều 17,1mCi/kg, cân nặng và các chỉ số huyết học, sinh hóa máu của chuột như hồng cầu, huyết sắc tố, bạch cầu, tiểu cầu, men gan… không bị ảnh hưởng bởi 18F-NaF. Kết quả giải phẫu vi thể và đại thể chuột sau 14 ngày cũng cho thấy không có sự thay đổi khác biệt rõ rệt và bị ảnh hưởng bởi 18F-NaF. Kết luận: 18F-NaF được điều chế trên module tự chế tạo tại Trung tâm Cyclotron, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 không gây độc tính cấp trên mô hình chuột nhắt.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Shukla AK, Kumar U (2006) Positron emission tomography: An overview. J. Med. Phys 31: 13-21.
2. Taylor K, Jenifer AL, Douglas RB (2014) Radiation-induced DNA damage and the ralative biological effectiveness of 18F-FDG in wild-type mice. Mutagenesis 29: 279-287.
3. Frush DP, Perez MDR (2017) Children, medical radiation and the en vironment: An important dialogue. Environ. Res. 156: 358-363.
4. Prasad A, Visweswaran S, Kanagaraj K et al (2019) 18F-FDG PET/CT scanning: Biological effects on patients: Entrance surface dose, DNA damage, and chromosome aberrations in lymphocytes. Mutat. Res 838: 59-66.
5. Chen YK, Ding HJ, Su CT, Shen YY, Liao AC, Hung TZ, Hu FL, Kao CH (2004) Application of PET and PET/CT imaging for cancer screening. Anticancer. Res 24: 4103-4108.
6. Gilbert ES (2009) Ionising radiation and cancer risks: What have we learned from epidemiology? Int. J. Radiat. Biol 85: 467-482.
7. Mullenders L, Atkinson M, Paretzke H, Sabatier L, Bouffler S (2009) Assessing cancer risks of low-dose radiation. Nat. Rev. Cancer 9: 596-604.
8. European Medicines Agency (2009) Non-clinical safety studies for the conduct of human clinical trials and marketing authorization for pharmceuticals. ICH guideline M3(R2).
9. OECD (2002) Test no. 420: Acute oral toxicity - fixed dose procedure. OECD Guidelines for the Testing of Chemicals, Section 4, OECD Publishing,
Paris.DOI:http://dx.doi.org/10.1787/9789264070943-en.
10. OECD (2002) Test no. 423: Acute oral toxicity-acute toxic class method. OECD Guidelines for the Testing of Chemicals, Section 4, OECD
Publishing, Paris.DOI:http://dx.doi.org/10.1787/9789264071001-en.
11. OECD (2008) Test no. 425: Acute oral toxicity: Up-and-down procdure. OECD Guidelines for the Testing of Chemicals, Section 4, OECD Publishing,
Paris. DOI: http://dx.doi.org/10. 1787/978926x4071049-en.
12. Ziessman HA, O'Malley JP (2014) Nuclear medicine: The requisites. 4th Edition. Fourth ed. New York: Saunders: 412.
13. WHO (2016) The international pharmacopoeia. Sixth Edition.
14. Bastawrous S, Bhargava P, Behnia F, Djang DSW, Haseley DR (2014) Newer PET application with an old tracer: Role of 18F-NaF Skeletal PET/CT in Oncologic Practice. RadioGraphics 34(5): 1295-1316.
15. Tanmoy M, Amit N (2019) 18F-FDG-induced DNA damage, chromosomal aberations, and toxicity in V79 lung fibroblast cells. Elsevier 847: 503105.
16. Danielle MD, João AO (2013) Acute and subacute toxicity of 18F-FDG. International Nuclear Atlantic Conference-INAC 2013.
17. Jha SK, Mishra VK, Sharma DK, Damodaran T (2011) Fluoride in the environment and its metabolism in humans anonymous reviews of environmental contamination and toxicology. New York: Springer: 121-142.
18. Ponikvar M (2008) Exposure of humans to fluorine and its assessment. Fluorine Health 7: 487-549.
19. Martínez-Mier EA (2012) Fluoride: Its metabolism, toxicity, and role in dental health. J Evid Based Complement Alternat Med 17: 28-32.
20. Smith FA (2012) Fluoride toxicity. New York: Handbook of Hazardous Materials: 277-283.
21. Whitford GM (2011) Acute toxicity of ingested fluoride. Monogr Oral Sci 22: 66-80.