Ứng dụng cộng hưởng từ tưới máu trong trong bệnh lý nhồi máu não cấp tính: Báo cáo một trường hợp

  • Lê Hải Sơn Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Nguyễn Văn Thạch Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Nguyễn Ngọc Ấn Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Lê Văn Quyết Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Nguyễn Văn Tuyến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Nguyễn Văn Vượng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Trương Thanh Tuyền Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Nguyễn Đình Khánh Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Hà Thế Anh Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Main Article Content

Keywords

Nhồi máu não cấp tính, cộng hưởng từ tưới máu, giá trị

Tóm tắt

Giá trị của cộng hưởng từ tưới máu trong bệnh lý nhồi máu não cấp, minh họa bằng một trường hợp đột quỵ nhồi máu cấp tính được chụp cộng hưởng từ tưới máu ở Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Chúng tôi báo cáo một trường hợp nhồi máu cấp tính về đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, đặc điểm tổn thương trên cộng hưởng từ tưới máu não và kết quả điều trị. Cộng hưởng từ tưới máu có ý nghĩa quan trọng chẩn đoán và điều trị nhồi máu não cấp tính, nhờ việc đánh giá được vùng còn khả năng hồi phục của mô não tổn thương, giúp ích cho việc điều trị và tiên lượng bệnh nhân.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Viện Nghiên cứu Y Dược học lâm sàng 108 (2015) Giáo trình Chẩn đoán hình ảnh. Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh.
2. Trường Đại học Y khoa Hà Nội (2005) Bài giảng Chẩn đoán hình ảnh. Nhà xuất bản Y học, Hà Nội, tr. 307-319.
3. Nguyễn Duy Huề, Phạm Minh Thông (2010) Bài giảng chẩn đoán hình ảnh. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, tr. 283-296.
4. Albers GW, Marks MP, Kemp S, Christensen S, Tsai JP, Ortega-Gutierrez S, McTaggart RA, Torbey MT, Kim-Tenser M, Leslie-Mazwi T et al (2018) DEFUSE 3 Investigators. Thrombectomy for stroke at 6 to 16 hours with selection by perfusion imaging. N Engl J Med: 708-718.
5. Nogueira RG, Jadhav AP, Haussen DC, Bonafe A, Budzik RF, Bhuva P, Yavagal DR, Ribo M, Cognard C, Hanel RA, et al (2018) DAWN Trial Investigators. Thrombectomy 6 to 24 hours after stroke with a mismatch between deficit and infarct. N Engl J Med: 11-21.
6. Campbell BCV, Mitchell PJ, Kleing TJ et al (2005) Endovascular therapy for ischemic stroke with perfusion imaging selection. N Engl J Med 372: 1009-1018.
7. Akpinar CK, Gurkas E, Aytac E (2018) Moderate to severe anemia is associated with poor functional outcome in acute stroke patients treated with mechanical thrombectomy. Interv Neurol 7(1-2): 12-18.
8. Milionis H, Papavasileiou V, Eskandari A, D'Ambrogio-Remillard S, Ntaios G, Michel P (2015) Anemia on admission predicts short- and long-term outcomes in patients with acute ischemic stroke. Int J Stroke 10(2): 224-230