Kết quả sớm phẫu thuật cắt toàn bộ bàng quang, tạo hình bàng quang mới từ hồi tràng tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

  • Đỗ Ngọc Thể Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Trần Đức Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Trần Đức Dũng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Nghiêm Trung Hưng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Dương Hồng Quân Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Main Article Content

Keywords

Cắt toàn bộ bàng quang, tạo hình bàng quang mới từ hồi tràng

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá kết quả sớm của phẫu thuật cắt toàn bộ bàng quang, tạo hình bàng quang mới từ hồi tràng. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả trên 17 bệnh nhân ung thư bàng quang, được phẫu thuật cắt toàn bộ bàng quang, tạo hình bàng quang mới từ hồi tràng tại Khoa Tiết niệu, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, từ tháng 3/2018 đến tháng 7/2020. Kết quả: 16 nam và 1 nữ, tuổi trung bình 61,9 năm. Thời gian mổ trung bình 327 phút, mất máu trong mổ 447ml, 4 bệnh nhân truyền máu trong mổ (23,5%), 11 bệnh nhân truyền máu sau mổ (64,7%). Ngày nằm điều trị sau mổ trung bình 22 ngày, rút thông niệu đạo sau 18,1 ngày. Biến chứng: Rò bàng quang ra vết mổ 11,7%, rò miệng nối 5,8%, suy thận cấp 11,7%. Khả năng giữ nước tiểu chủ động ban ngày 88,2% - ban đêm 67,4%. Kết luận: Nghiên cứu cho thấy cắt toàn bộ bàng quang, tạo hình bàng quang mới từ hồi tràng để điều trị ung thư bàng quang là phẫu thuật khó, nhiều tai biến-biến chứng nặng; tuy nhiên đa số bệnh nhân phục hồi tốt, dần thích nghi với bàng quang mới.


Từ khoá: Cắt toàn bộ bàng quang, tạo hình bàng quang mới từ hồi tràng.


 

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Wood DP (2016) Tumors of the bladder. Campbell-Walsh’s Urology 11th Ed, Elsevier 5: 2184-2204.
2. Trần Chí Thanh (2016) Nghiên cứu ứng dụng và kết quả tạo hình theo phương pháp Abol-Enein trong điều trị ung thư bàng quang. Trường Đại học Y Hà Nội. Luận án Tiến sĩ Y học.
3. Trần Ngọc Khánh (2015) Nghiên cứu điều trị ung thư bàng quang xâm lấn lớp cơ bằng phẫu thuật cắt bàng quang triệt căn, để lại vỏ tuyến tiền liệt và tạo hình bàng quang từ hồi tràng. Học viện Quân y. Luận án Tiến sĩ Y học.
4. Đào Quang Oánh (2012) Phẫu thuật tạo hình bàng quang. Phẫu thuật cắt bàng quang. Nhà xuất bản Y học, tr. 131-188.
5. Lee RK, Abol-Enein H, Artibani W et al (2014) Urinary diversion after radical cystectomy for bladder cancer: Options, patient selection, and outcomes. BJU Int 113(1): 11-23.
6. Abol-Enein H and Ghoneim MA (1994) A novel uretero-Ileal reimplantation technique: The serous lined extramural tunnel. A preliminary report. Journal of Urology 151(5): 1193-1197.
7. Hendry WF (1996) Bladder replacement by ileocystoplasty after cystectomy for cancer: Comparison of two techniques. Br J Urol 78(1): 74-79.
8. Thái Kinh Luân, Phạm Đức Minh, Quách Đô La, và cộng sự (2019) Kết quả phẫu thuật tạo hình bàng quang bằng hồi tràng theo Abol-Enein: báo cáo 33 trường hợp. Tạp chí Y học TP. Hồ Chí Minh, 23(3), tr. 102-108.
9. Abol-Enein H and Ghoneim MA (2001) Functional results of orthotopic ileal neobladder with serous-lined extramural ureteral reimplantation: experience with 450 patients. J Urol 165(5): 1427-1432.
10. Patel SG and Cookson MS (2018) Complications of orthotopic neobladder. Complications of Urologic Surgery - Diagnosis, Prevention and Management, 5th edition, Elsevier: 505-515.