Nghiên cứu bào chế dung môi tách ARN từ nước tiểu, ứng dụng trong chẩn đoán một số tác nhân vi sinh vật gây bệnh

  • Đào Phương Giang Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Ngô Tất Trung Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Trần Thị Thu Hiền Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Nguyễn Thị Tĩnh Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Phan Quốc Hoàn Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Main Article Content

Keywords

Tách chiết RNA, 108@Uzol, Taqman-probe

Tóm tắt

Mục tiêu: Bào chế thành công dung môi tách RNA tổng số từ bệnh phẩm nước tiểu. Đối tượng và phương pháp: Sử dụng các hoá chất hiện có dễ mua trong nước, pha chế thành dung môi tách chiết RNA tổng số từ các mẫu bệnh phẩm nước tiểu. Định lượng bằng kỹ thuật Real Time PCR theo nguyên lý Taqman Probe để đánh giá hiệu quả tách RNA bằng dung môi tự tạo. Kết quả: Pha chế thành công dung môi tách RNA tổng số từ nước tiểu có hiệu quả tách chiết tương đương với dung môi nhập ngoại. Kết luận: Dung môi tách ARN tổng số từ nước tiểu đã được tổng hợp thành công cho phép dùng trong các ứng dụng chẩn đoán một số tác nhân vi sinh vật gây bệnh.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Chomczynski P, Sacchi N (1987) Single-step method of RNA isolation by acid guanidinium thiocyanate-phenol-chloroform extraction. Anal Biochem 162(1): 156-159.
2. Chomczynski P, Sacchi N (2006) The single-step method of RNA isolation by acid guanidinium thiocyanate-phenol-chloroform extraction: Twenty-something years on. Nat Protoc 1(2): 581-585.
3. Hamel R, Dejarnac O, Wichit S, Ekchariyawat P, Neyret A, Luplertlop N, Perera-Lecoin M, Surasombatpattana P, Talignani L, Thomas F, Cao-Lormeau VM, Choumet V, Briant L, Desprès P, Amara A, Yssel H, Missé D (2015) Biology of Zika virus infection in human skin cells. J Virol 89(17): 8880-8896.
4. Lyle R, Petersen DJJ, Ann M Powers, and Margaret A Honein (2016) Zika virus. N Engl J Med 374: 1552-1563.