Phẫu thuật cắt thận ghép: Nhân 2 trường hợp

  • Đỗ Ngọc Thể Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Trần Đức Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Nguyễn Việt Hải Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Main Article Content

Keywords

Cắt thận ghép, ghép thận

Tóm tắt

Tổng quan: Chỉ định cắt thận ghép phải đặt ra trong nhiều trường hợp mất thận ghép sớm, muộn, hay chuẩn bị cho ghép thận tiếp theo. Trường hợp lâm sàng: 2 bệnh nhân thận ghép mất chức năng, được phẫu thuật cắt thận ghép muộn tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cùng với tham khảo y văn trong và ngoài nước nhằm rút ra một số kinh nghiệm ban đầu. Kết luận: Chỉ định cắt thận ghép bắt buộc phải đặt ra trong nhiều tình huống cấp hoặc mạn tính; kỹ thuật cắt thận ghép khó khăn, có nguy cơ xảy ra nhiều tai biến-biến chứng ngoại khoa nặng nề

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Lamb KE, Lodhi S and Meier-Kriesche HU (2011) Long-term renal allograft survival in the United States: A critical reappraisal. Am J Transplant 11(3): 450-462.
2. Hội Ghép tạng Việt Nam (2017) Đời sống và sinh hoạt sau ghép thận. Hướng dẫn Ghép thận Việt Nam, Nhà xuất bản Y học, tr. 242-266.
3. Akoh JA (2011) Transplant nephrectomy. World J Transplant 1(1): 4-12.
4. Secin FP, Rovegno AR, del Rosario Brunet M et al (2003) Cumulative incidence, indications, morbidity and mortality of transplant nephrectomy and the most appropriate time for graft removal: Only nonfunctioning transplants that cause intractable complications should be excised. J Urol 169(4): 1242-1246.
5. Mazzucchi E, Nahas WC, Antonopoulos IM et al (2003) Surgical complications of graft nephrectomy in the modern transplant era. J Urol 170(3): 734-737.
6. Szabo RP, Klenk N, Balla J et al (2013) Prognosis of dialysed patients after kidney transplant failure. Kidney Blood Press Res 37(2-3): 151-157.
7. Ayus JC, Achinger SG, Lee S et al (2010) Transplant nephrectomy improves survival following a failed renal allograft. Journal of the American Society of Nephrology 21(2): 374-380.
8. Sun IO, Hong YA, Park HS et al (2013) Comparison of the clinical characteristics of renal transplant recipients who underwent early versus late graft nephrectomy. Transplant Proc 45(8): 2953-2956.
9. Bonilla AJA, Alfaro AG, Henández JPC et al (2015) Review of a transplantectomy series. Transplantation Proceedings 47(1): 81-83.