Nghiên cứu đặc điểm kích thước vòm miệng ở trẻ em và người trưởng thành Việt Nam

  • Nguyễn Thị Thúy Nga Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội
  • Lê Thu Hương Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội
  • Nguyễn Lê Ngọc Khanh Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội
  • Trần Hải Hà Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội

Main Article Content

Keywords

Vòm miệng, kích thước vòm miệng

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá sự khác biệt theo tuổi và giới về các kích thước vòm miệng. Đối tượng và phương pháp: Thực hiện trên 120 phim CBCT người bình thường (60 nam, 60 nữ) chia theo ba nhóm tuổi: Nhóm I: < 15 tuổi, nhóm II: 15 - 30 tuổi, nhóm III: > 30 tuổi. Các biến số nghiên cứu gồm chiều dài, chiều rộng và độ sâu vòm miệng. Kết quả: Chiều rộng vòm miệng ở các nhóm tuổi I, II, III lần lượt là 33,60 ± 2,81cm, 36,42 ± 2,43cm, 36,93 ± 6,39cm, chiều dài vòm miệng lần lượt là 40,78 ± 4,68cm, 43,72 ± 3,58cm, 45,66 ± 4,71cm chiều sâu vòm miệng lần lượt là 14,73 ± 3,87cm, 16,09 ± 3,30cm, 15,15 ± 3,74cm. Kết luận: Chiều dài và chiều rộng vòm miệng giữa trẻ em và người trưởng thành khác biệt có ý nghĩa. Nữ giới có vòm miệng ngắn hơn có ý nghĩa so với nam, nhưng độ rộng và độ sâu vòm miệng không khác biệt.


Từ khóa: Vòm miệng, kích thước vòm miệng.


 

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Zarringhalam M (2004) Measuring palatal height in normal occlusion and malocclusions. J Dent TUMS 1: 39-42.
2. Ahmad ZM (2009) Palatal dimensions and its correlation with the circumference of upper anterior teeth (2009). Al–Rafidain Dent J 9(2): 259-267.
3. Revelo B, Fishman L (1994) Maturatinal evaluation of ossification of the midpalatal suture. American Journal of orthodontics and Dentofacial Orthopedics 105: 288-299.
4. Ayman GMa, Ayssar AT, Othman AA, Mohammed ZA, and Ahmad AA (2019) Morphometric study of the hard palate and its relevance to dental and forensic sciences. Hindawi International Journal of Dentistry.
5. Janardhan Rao M, Shiny Vinila BH, Yesender M (2017) Morphological and morphometric analysis of the hard palate and the greater palatine foramen in dry adult South Indian skulls. International Journal of Anatomy and Research, Int J Anat Res 5(4.1): 4441-4444.
6. Patel MN, Daruwala NR (2015) Appraisal of dental arch dimension in Gujarati males and females. Adv Hum Biol 5(3): 61-67.
7. Rastegar-Lari T, Al-Azemi R, Thalib L, Artun J (2012) Dental arch dimensions of adolescent Kuwaitis with untreated ideal occlusion: Variation and validity of proposed expansion indexes. Am J Orthod Dentofacial Orthop 142(5): 635-644.
8. Gholamreza Eslami Amirabadi, Amin Golshah, Sepideh Derakhshan, Shahla Khandan, Mahshid Saeidipour and Nafiseh Nikkerda (2018) Palatal dimensions at different stages of dentition in 5 to 18-year-old Iranian children and adolescent with normal occlusion. BMC Oral Health 18: 87.
9. Pritam Kumar Mankapure, Suresh R. Barpande, and Jyoti D. Bhavthankar (2017) Evaluation of sexual dimorphism in arch depth and palatal depth in 500 young adults of Marathwada region, India. J Forensic Dent Sci 9(3): 153-156.