Đánh giá hiệu quả của siêu âm định vị trong phẫu thuật cắt bỏ u nội sọ

  • Nguyễn Trọng Yên Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Trần Quang Dũng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Đặng Hoài Lân Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Vũ Quang Tiệp Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Main Article Content

Keywords

U não nội sọ, siêu âm, hệ thống định vị

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả của siêu âm tích hợp với hệ thống định vị trong phẫu thuật cắt bỏ u nội sọ. Đối tượng và phương pháp: 32 bệnh nhân u nội sọ được phẫu thuật cắt bỏ u có sử dụng siêu âm trong mổ tích hợp với hệ thống định vị tại Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trong thời gian từ tháng 1/2020 đến tháng 5/2020. Sau khi quá trình cắt bỏ khối u được hoàn thành, các đường viền vùng cắt bỏ của tất cả các bệnh nhân được kiểm tra bằng siêu âm với một đầu dò 13MHz. Bất kỳ vùng cản âm nào có độ dày > 5mm tính từ vùng phẫu thuật đến bề mặt não được xác định là còn tồn dư u. Một vòng cản âm liên tục có độ dày < 5mm được coi là bình thường. Các kết quả được đánh giá trong mối tương quan với cộng hưởng từ có tiêm thuốc đối quang từ chụp trong vòng 48 giờ sau phẫu thuật. Kết quả: Giá trị Kappa cho mối tương quan giữa hai phương pháp là 0,72. Có 4 trường hợp trên cộng hưởng từ xác định còn sót u mặc dù âm tính trên siêu âm. Sự phù não lan tỏa, các chất cầm máu (Surgicel) dọc theo các bờ của vùng mổ (2 ca u tế bào thần kinh đệm đa hình thái - GBM, 1 ca ung thư biểu mô di căn, 1 ca Anaplastic astrocytoma) có thể là lý do cho việc không phát hiện được phần còn sót lại. Kết luận: Siêu âm trong mổ tích hợp với hệ thóng định vị là một công cụ hiệu quả để tối đa hóa mức độ cắt bỏ khối u nội sọ.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Erdogan N, Tucer B, Mavli E, Menkü A, Kurtsoy A (2005) Ultrasound guidance in intracranial tumor resection: Correlation with postoperative magnetic resonance findings. Acta Radiol 46: 743-749.
2. Sweeney JF, Smith H, Taplin A, Perloff E, Adamo, MA (2018) Efficacy of intraoperative ultrasonography in neurosurgical tumor resection. J. Neurosurg. Pediatr 21: 504-510.
3. Bal J, Camp SJ, Nandi D (2016) The use of ultrasound in intracranial tumor surgery. Acta. Neurochir (Wien.) 158: 1179-1185.
4. Sastry R, Bi WL, Pieper S, Frisken S, Kapur T, Wells W, Golby AJ (2017) Applications of ultrasound in the resection of brain tumors. J. Neuroimaging 27: 5-15.
5. Woydt M, Krone A, Becker G, Schmidt K, Roggendorf W, Roosen K (1996) Correlation of intraoperative ultrasound with histopathologic findings after tumor resection in supratentorial gliomas. Acta Neurochir 138: 1391-1398.
6. Gerard I, Kersten-Oertel M, Petrecca K, Sirhan D, Hall JA, Collins DL (2017) Brain shift in neuronavigation of brain tumors: A review. Med. Image Anal 35: 403-420.
7. Ilunga-Mbuyamba E, Avina-Cervantes JG, Lindner D, Arlt F, Ituna-Yudonago JF, Chalopin C (2018) Patient-specific model-based segmentation of brain tumors in 3D intraoperative ultrasound images. Int. J. Comput. Assist. Radiol. Surg 13: 331-342.
8. Moiyadi A, Shetty P (2011) Objective assessment of utility of intraoperative ultrasound in resection of central nervous system tumors: A cost-effective tool for intraoperative navigation in neurosurgery. J. Neurosci. Rural Pract 2: 4-11.
9. Sæther CA, Torsteinsen M, Torp SH, Sundstrom S, Unsgård G, Solheim O (2012) Did survival improve after the implementation of intraoperative neuronavigation and 3d ultrasound in glioblastoma surgery? A retrospective analysis of 192 primary operations. J. Neurol. Surg. A Cent. Eur. Neurosurg 73: 73-78.
10. Coburger J, König RW, Scheuerle A, Engelke J, Hlavac M, Thal DR, Wirtz CR (2014) Navigated high frequency ultrasound: Description of technique and clinical comparison with conventional intracranial ultrasound. World Neurosurg 82: 366-375.
11. Lindner D, Trantakis C, Renner C, Arnold S, Schmitgen, A Schneider J, Meixensberger J (2016) Application of intraoperative 3D ultrasound during navigated tumor resection. Minim. Invasive Neurosurg 49: 197–202.
12. Prada F, Del Bene M, Mattei L, Casali C, Filippini A, Legnani F, Mangraviti A, Saladino A, Perin A, Richetta C et al (2014) Fusion imaging for intra-operative ultrasound-based navigation in neurosurgery. J. Ultrasound 17: 243-251.
13. Albert FK, Forsting M, Sartor K, Adams HP, Kunze S. (1994) Early postoperative magnetic resonance imaging after resection of malignant glioma: Objective evaluation of residual tumor and its influence on regrowth and prognosis. Neurosurgery 4: 45-60.