Đặc điểm lâm sàng và một số yếu tố liên quan đến triệu chứng đau trên bệnh nhân Parkinson

  • Lê Hải Nam Bệnh viện E
  • Nguyễn Thanh Bình Trường Đại học Y Hà Nội
  • Nguyễn Trung Anh Bệnh viện Lão khoa Trung ương

Main Article Content

Keywords

Bệnh Parkinson, lâm sàng, giai đoạn, đau

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả các triệu chứng lâm sàng và một số đặc điểm liên quan đến đau trên bệnh nhân Parkinson. Đối tượng và phương pháp: Mô tả cắt ngang 107 bệnh nhân Parkinson được chẩn đoán theo tiêu chuẩn của Ngân hàng não Hội Parkinson Vương quốc Anh đến khám tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương từ tháng 7 năm 2018 đến tháng 5 năm 2019. Kết quả và kết luận: 65,4% bệnh nhân Parkinson có đau. Đau thường gặp nhất ở nhóm tuổi từ 60 đến 69 tuổi. Tỷ lệ đau và mức độ đau tăng lên theo giai đoạn và thời gian mắc bệnh Parkinson.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

Lê Quang Cường (2002) Bệnh và hội chứng Parkinson. Nhà xuất bản Y học, Hà Nội,
2. Phan Việt Nga và cộng sự (2015) Nghiên cứu đặc điểm đau ở bệnh nhân Parkinson. Tạp chí Y dược học Quân sự, 40(3), tr. 36-41.
3. Yu N, Lin XJ, Lin XG et al (2016) A clinical survey of pain in Parkinson's disease in Eastern China. Int Psychogeritr 2: 283-289.
4. Ramaker C, Johan M (2002) Systematic evaluation of rating scales for impairment and disability in Parkinson's disease. Movement Disorders 17(5): 867-876.
5. Goetz et al (1986) Pain in Parkinson's disease. Mov Disorder 1(1): 45-49.
6. Defazio G, Berardelli A, Fabbrini G et al (2008) Pain as a nonmotor symptom of Parkinson disease: Evidence from a case-control study. Arch Neurol 65: 1191-1194.
7. Nègre-Pagès (2008) Chronic pain in Parkinson's disease: The cross‐sectional French DoPaMiP survey. Movement Disorders 23(10): 1361-1369.
8. Valkovic P et al, (2015) Pain in Parkinson´s disease: A cross-sectional study of its prevalence, types, and relationship to depression and quality of life. Plos one 10(8): 0136541.