Nghiên cứu biểu hiện của ISG20 ở bệnh nhân ung thư biểu mô gan có liên quan đến HBV

  • Phạm Văn Dũng Bệnh viện Quân y 103
  • Nguyễn Viết Phương Bệnh viện Quân y 103
  • Nguyễn Quang Duật Bệnh viện Quân y 103
  • Nguyễn Thị Thanh Bệnh viện Quân y 103
  • Trần Thị Phương Thảo Viện Nghiên cứu Y Dược học Quân sự
  • Đào Thị Phượng Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương
  • Nguyễn Ngọc Uyển Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Hoàng Văn Tổng Viện Nghiên cứu Y Dược học Quân sự

Main Article Content

Keywords

Ung thư biểu mô tế bào gan, ISG20, viêm gan virus B

Tóm tắt

Mục tiêu: Interferon stimulated gene 20 (ISG20) là một trong những ISG có tác dụng ức chế quá trình nhân lên của một số virus như Hepatitis B virus (HBV) và có mối liên quan đến một số bệnh lý ác tính trong đó có ung thư biểu mô tế bào gan (UTBG). Đối tượng và phương pháp: 41 bệnh nhân chẩn đoán UTBG được khai thác lâm sàng, cận lâm sàng và được điều trị bằng phẫu thuật sau đó lấy tổ chức khối u và tổ chức mô cạnh u RNA toàn phần được tách từ các mẫu mô sau đó chuyển thành cDNA và đánh giá mức độ biểu hiện ISG20 mRNA bằng phương pháp qRT-PCR. So sánh mức độ biểu hiện của ISG20 ở khối u và tổ chức mô cạnh u và đánh giá mối liên quan với một số chỉ số cận lâm sàng ở nhóm nghiên cứu. Kết quả: Biểu hiện ISG20 mRNA không khác nhau ở giữa trung tâm khối u so với tổ chức mô lành cạnh u (p=0,22), biểu hiện ISG20 mRNA khối u có mối tương quan chặt chẽ với chỉ số bilirubin toàn phần và không có mối liên quan đến nồng độ AFP với p>0,05. Kết luận: Không có sự khác biệt giữa biểu hiện ISG20 ở mô khối u và mô cạnh khối u. Biểu hiện ISG20 có liên quan đến một số biểu hiện lâm sàng của bệnh nhân UTBG.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Bray F, Ferlay J, Soerjomataram I et al (2018) Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA A Cancer Journal for Clinicians 68(6): 394-424.
2. Diep Luu Minh and Long Dao Van (2007) Study on some clinical characteristics, alpha fetoprotein and image of HCC after radio frequency heat treatment. Vietnamese medicine.
3. Pentecost BT (1998) Expression and estrogen regulation of the HEM45 MRNA in human tumor lines and in the rat uterus. J Steroid Biochem Mol Biol 64(1-2): 25-33.
4. Gao M, Lin Y, Liu X et al (2019) ISG20 promotes local tumor immunity and contributes to poor survival in human glioma. Oncoimmunology 8(2): 1534038.
5. Lin SL, Wu SM, Chung IH et al (2018) Stimulation of interferon-stimulated gene 20 by thyroid hormone enhances angiogenesis in liver cancer. Neoplasia 20(1): 57-68.
6. Van Tong H, Hoan NX, Binh MT et al (2018) Interferon-stimulated gene 20 kDa protein serum levels and clinical outcome of hepatitis B virus-related liver diseases. Oncotarget 9(45): 27858-27871.
7. Ngô Đắc Sáng (2018) Nghiên cứu các biến chứng sau phẫu thuật cắt gan do ung thư theo phương pháp Tôn Thất Tùng. Luận án Tiến sĩ, tr. 63.
8. Le VQ, Nguyen VH, Nguyen VH et al (2019) Epidemiological characteristics of advanced hepatocellular carcinoma in the northern region of Vietnam. Cancer Control 26(1): 1073274819862793.