Thay khớp háng Spiron kết quả xa sau hơn 4 năm và một vài nhận xét

  • Mai Đức Thuận Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Nguyễn Quốc Dũng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Main Article Content

Keywords

Bốn năm nhìn lại, thay khớp háng Spiron, kết quả và nhận xét

Tóm tắt

Mục tiêu: Nhìn lại kết quả sau 4 năm thay khớp háng cán ngắn Spiron điều trị hoại tử vô khuẩn chỏm xương đùi và một vài nhận xét. Đối tượng và phương pháp: Chúng tôi đã phẫu thuật thay 81 khớp háng cán ngắn Spiron cho 66 bệnh nhân không quá 50 tuổi bị hoại tử vô khuẩn chỏm xương đùi giai đoạn IV, V, VI (theo phân loại của Steinberg) từ tháng 2 năm 2012 đến tháng 10 năm 2015, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Phương pháp nghiên cứu: Hồi cứu. Kết quả: Điểm Harris trung bình trước phẫu thuật là 45,6 (± 3,4). Với thời gian theo dõi trung bình 75,2 tháng, ngắn nhất là 50 tháng, dài nhất là 94 tháng, điểm Harris trung bình của lần kiểm tra cuối là 84,3 (± 4,2). Kết quả chung rất tốt: 50,6%, tốt: 23,4%, trung bình: 17,4%, kém: 8,6%. Có 7 trường hợp (chiếm 8,6%) phải thay lại (chỉ thay lại cán khớp), 15 trường hợp (chiếm 18,5%) di lệch cán khớp hơn 2mm. Kết luận: Sau 4 năm nhìn lại chúng tôi nhận thấy thay khớp háng cán ngắn Spiron điều trị hoại tử vô khuẩn chỏm xương đùi cho kết quả tốt, tuy nhiên tỷ lệ thay lại và cán khớp di lệch gập góc còn cao.


Từ khóa: Bốn năm nhìn lại, thay khớp háng Spiron, kết quả và nhận xét.


 

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Birkenhauer B, Kistmacher H, Ries J (2004) Conception and first results of the Spiron cementless femoral neck screw prosthesis. Orthopade 33(11): 1259-1266.
2. Harris W et al (1969) Traumatic arthritis of the hip after dislocation and acetabular fractures: treatment by mold arthroplasty. An end-result study using a new method of result evaluation. J Bone Joint Surg Am 51(4): 737-755.
3. Lugeder A, Häring E, Müller A, Dorste P, Zeichen J (2013) Total hip arthroplasty with the cementless spiron femoral neck prosthesis. Orthopaedic and Trauma Surgery 25: 388-397.
4. Nguyễn Văn Thạch và cộng sự (2013) Đánh giá kết quả bước đầu của phương pháp thay khớp háng loại Spiron cho các bệnh nhân trẻ tuổi. Tạp chí Chấn thương Chỉnh hình Việt Nam (3), tr. 22-26.
5. Bùi Hải Nam (2015) Đánh giá kết quả phẫu thuật thay khớp háng toàn phần không xi măng cán ngắn tại Bệnh viện Việt Đức. Luận văn cao học, trường Đại học Y Hà Nội, tr. 70-71.
6. Mai Đức Thuận và cộng sự (2017) Đánh giá kết quả sau bốn năm thay khớp háng cán ngắn Spiron. Tạp chí Chấn thương Chỉnh hình Việt Nam, Số đặc biệt, tr. 345-350.
7. Banerjee S, Pivec R, Issa K et a (2013) Outcomes of short stems in total hip arthroplasty. Orthopedics 36(9): 700-707.
8. Stulberg SD, Patel RM (2013) The short stem: promises and pitfalls. The Journal of Bone and Joint Surgery 95: 57-62.