Nghiên cứu nồng độ haptoglobin huyết tương ở bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan

  • Dương Quang Huy Bệnh viện Quân y 103
  • Nguyễn Thành Trung Bệnh viện Quân y 105
  • Đào Đức Tiến Bệnh viện Quân y 175

Main Article Content

Keywords

Haptoglobin, UTBM tế bào gan

Tóm tắt

Mục tiêu: Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá nồng độ haptoglobin (Hp) huyết tương và mối liên quan với đặc điểm khối u, giai đoạn bệnh ở bệnh nhân ung thư biểu mô (UTBM) tế bào gan. Đối tượng và phương pháp: Tiến cứu, mô tả cắt ngang 77 bệnh nhân UTBM tế bào gan điều trị tại Khoa Nội Tiêu hóa - Bệnh viện Quân y 103 và Bệnh viện TWQĐ 108, được xét nghiệm Hp theo phương pháp miễn dịch đo độ đục. Kết quả: Nồng độ Hp huyết tương ở bệnh nhân UTBM tế bào gan là 1,05 ± 0,56 (g/L), không khác biệt so với nhóm chứng là 1,08 ± 0,48 (g/L), p>0,05. Có mối liên quan có ý nghĩa giữa nồng độ Hp huyết tương với tình trạng huyết khối tĩnh mạch cửa và giai đoạn bệnh theo hệ thống Barcelona. Kết luận: Nồng độ Hp huyết tương có liên quan đến giai đoạn bệnh theo hệ thống Barcelona ở bệnh nhân UTBM tế bào gan.


              Từ khóa: Haptoglobin, UTBM tế bào gan.


 

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Thái Doãn Kỳ (2015) Nghiên cứu kết quả điều trị ung thư biểu mô tế bào gan bằng phương pháp tắc mạch hóa chất sử dụng hạt vi cầu DC BEADS. Luận án Tiến sỹ y học, Viện Nghiên cứu Khoa học Y dược lâm sàng 108.
2. Bộ Y tế (2012) Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư gan nguyên phát. Quyết định số 5250/QĐ-BYT.
3. Bray F, Ferlay J et al (2018) Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA cancer journal for clinicians 68(6): 394-424.
4. Butterfield LH (2007) Recent advances in immunotherapy for hepatocellular cancer. Swiss Med Wkly 137(5-6): 83-90.
5. Dalal B, Dalal K, Bhatia S et al (2019) Analysis of serum Haptoglobin using glycoproteomics and lectin immunoassay in liver diseases in Hepatitis B virus infection. Clin Chim Acta 495: 309-319.
6. Shang S, Li W et al (2017) Aided diagnosis of hepatocellular carcinoma using serum fucosylated haptoglobin ratios. J Cancer 8(5): 887-893.
7. Tai CS, Lin YR et al (2017) Haptoglobin expression correlates with tumor differentiation and five-year overall survival rate in hepatocellular carcinoma. PLoS One 12(2): 0171269.
8. Tublin ME, Dodd GD et al (1997) Benign and malignant portal vein thrombosis: Differentiation by CT characteristics. AJR Am J Roentgenol 168(3): 719-723.
9. Shu H, Kang X et al (2010) Diagnostic value of serum haptoglobin protein as hepatocellular carcinoma candidate marker complementary to alpha fetoprotein. Oncol Rep 24(5): 1271-1276.
10. Subramaniam S, Kelley RK et al (2013) A review of hepatocellular carcinoma (HCC) staging systems. Chin Clin Oncol 2(4): 33.
11. Sun L Hu S et al (2016) Serum haptoglobin as a novel molecular biomarker predicting colorectal cancer hepatic metastasis. Int J Cancer 138(11): 2724-2731.
12. Zhu J, Lin Z et al (2014) Analysis of serum haptoglobin fucosylation in hepatocellular carcinoma and liver cirrhosis of different etiologies. J Proteome Res 13(6): 2986-2997.