Đặc điểm hình ảnh u tuyến nước bọt mang tai trên cộng hưởng từ

  • Phùng Anh Tuấn Bệnh viện Quân y 103
  • Chử Quốc Công Bệnh viện Ung bướu Hà Nội
  • Bùi Dương Hương Ly Bệnh viện Ung bướu Hà Nội

Main Article Content

Keywords

Cộng hưởng từ, động học, u tuyến nước bọt mang tai, ác tính

Tóm tắt

Mục tiêu: Xác định những dấu hiệu hình ảnh cộng hưởng từ phân biệt mức độ lành ác các khối u tuyến nước bọt mang tai. Đối tượng và phương pháp: 60 bệnh nhân (64 khối u) được phẫu thuật tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội từ ngày 1/1/2019 đến ngày 30/5/2020. So sánh hình ảnh cộng hưởng từ với kết quả mô bệnh bằng Chi bình phương test. Kết quả: Các dấu hiệu hình dạng, đường bờ, ranh giới, tình trạng xâm lấn, hạch lân cận và cường độ tín hiệu trên chuỗi xung T2W có giá trị phân biệt lành ác. 90,9% u tuyến đa hình ngấm thuốc dạng biểu đồ A, 71,4% u Warthin ngấm thuốc dạng biểu đồ B. 80% các u ác tính ngấm thuốc dạng biểu đồ C. Kết luận: Hình ảnh cộng hưởng từ có giá trị phân biệt lành ác các khối u tuyến nước bọt mang tai.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Đặng Mạnh Cường (2010) Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh và giá trị của siêu âm, cắt lớp vi tính trong chẩn đoán u vùng tuyến nước bọt mang tai. Luận văn thạc sỹ, Trường Đại học Y Hà Nội.
2. Đinh Xuân Thành (2010) Nghiên cứu chẩn đoán và điều trị u tuyến nước bọt mang tai. Luận án Tiến sỹ, Trường Đại học Y Hà Nội.
3. Christe A, Waldherr C, Hallettet R et al (2011) MR imaging of parotid tumors: Typical lesion characteristics in MR imaging improve discrimination between benign and malignant Ddisease. American jounal of neuroradiology 32: 1202-1207.
4. ElShahat HM, Fahmy HS, Gouhar GK et al (2013) Diagnostic value of gadolinium-enhanced dynamic MR imaging for parotid gland tumors. The Egyptian Journal of Radiology and Nuclear Medicine 44: 203–207.
5. Habermann CR, Arndt C, Graessner J et al (2009) Diffusion-weighted echo-planar MR imaging of primary parotid gland tumors: Is a prediction of different histologic subtypes possible? American jounal of neuroradiology 591-596.
6. Lam PD, Kuribayashi A, Imaizumi A et al (2015) Differentiating benign and malignant salivary gland tumours: Diagnostic criteria and the accuracy of dynamic contrast-enhanced MRI with high temporal resolution. The Bristish Journal of Radiology 88: 1-11.
7. Som PM, Curtin HD, and Mancuso AA (2000) Imaging-based nodal classification for evaluation of neck metastatic adenopathy. American Journal of Roentgenology 174: 837-844.
8. Tartaglione T, Botto A, Sciandra M et al (2015) Differential diagnosis of parotid gland tumours: which magnetic resonance findings should be taken in account? ACTA otorhinolaryngologica italica 35: 314-320.
9. Yabuuchi H, Fukuya T, Tajima T et al (2003) Salivary gland tumors: Diagnostic value of gadolinium-enhanced dynamic MR imaging with histopathologic correlation. Radiology 226: 345-354.
10. Yuan Y, Tanga W, and Taoa X (2016) Parotid gland lesions: Separate and combined diagnostic value of conventional MRI, diffusion-weighted imaging and dynamic contrast-enhanced MRI. The Bristish Journal of Radiology 89.