Nghiên cứu một số đặc điểm giải phẫu nhánh thái dương dây thần kinh mặt đoạn tuyến mang tai ở người Việt trưởng thành

  • Phạm Ngọc Minh Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Đinh Viết Nghĩa Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Nguyễn Tài Sơn Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Lê Thị Thu Hải Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Main Article Content

Keywords

Nhánh trán, thần kinh mặt, cơ trán

Tóm tắt

Mục tiêu: Xác định đặc điểm giải phẫu nhánh thái dương mặt đoạn tuyến mang tai ở người Việt trưởng thành. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu được tiến hành trên 12 mẫu nửa mặt (bên phải: 7, bên trái: 5) trên xác ướp người Việt trưởng thành (05 xác cả hai nửa mặt và 02 xác chỉ có nửa mặt bên phải). Giới tính: 04 nam (57,1%) và 03 nữ (42,9%). Tuổi trung bình: 73,00 ± 13,39 tuổi (52 - 88 tuổi). Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang có phân tích. Kết quả và kết luận: Đa số thân thái dương mặt nằm trong tuyến mang tai (83,3%), có 16,7% trường hợp nằm sau tuyến mang tai. Chiều dài của dây thần kinh mặt đoạn tuyến mang tai là 8,88 ± 3,55mm (4,62 - 16,96mm). Khoảng cách từ nơi thân thái dương mặt phân chia thành nhánh thái dương- trán và nhánh ổ mắt đến đường thẳng (d) [đi qua khóe mắt ngoài và điểm chân của gờ luân giao với mặt] và (d2) [đi qua khóe mắt ngoài và điểm trên bình tai, ngay bờ trên ống tai ngoài] là 36,06 ± 7,50mm (19,26 - 45,34mm) và 21,94 ± 6,28mm (11,52 - 37,20mm).

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Văn Thanh, Lê Gia Vinh (1991) Nghiên cứu giải phẫu nhánh trán của dây thần kinh mặt (r. frontalis n. facialis). Tập san Hình thái học, tập 1, số 2, tr. 8-10.
2. Gosain AK, Sewall SR, Yousif NJ (1997) The temporal branch of the facial nerve: How reliably can we predict its path?. Plastic and Reconstructive Surgery 99(5): 1224-1233.
3 Zani R, Fadul RJr, Da Rocha MA et al (2003) Facial nerve in rhytidoplasty: Anatomic study of its trajectory in the overlying skin and the most common sites of injury. Annals of Plastic Surgery 51(3): 236-242.
4. Öksüz CE, Kalaycıoğlu A, Uzun Ö et al (2019) Morphological evaluation of terminal branches of the facial nerve within the parotid gland in fetus cadavers. J Cukurova Med 44(2): 1.
5. Tayfur V, Edizer M, Magden O (2010) Anatomic bases of superficial temporal artery and temporal branch of facial nerve. J Craniofac Surg 21(6): 1945-1947.
6. de Bonnecaze G, Chaput B, Filleron T et al (2015) The frontal branch of the facial nerve: Can we define a safety zone?. Surg Radiol Anat 37(5): 499-506.
7. Farahvash MR, Yaghoobi A, Farahvash B et al (2013) The extratemporal facial nerve and its branches: Analysis of 42 hemifacial dissections in fresh Persian (Iranian) cadavers. J Aesthet Surg 33(2): 201-208.