Cắt trĩ phương pháp Whitehead: Những kĩ thuật cải biên và kết quả điều trị

  • Nguyễn Đắc Thao Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
  • Nguyễn Xuân Hùng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Main Article Content

Keywords

Whitehead, trĩ vòng, cắt trĩ

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả kỹ thuật mổ Whitehead trong mối liên quan với những biến chứng sau mổ. Đánh giá kết quả phẫu thuật Whitehead điều trị trĩ tại Trung tâm Phẫu thuật Đại trực tràng - Tầng sinh môn, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Đối tượng và phương pháp: 17 bệnh nhân trĩ được điều trị bằng phẫu thuật phương pháp Whitehead thời gian từ tháng 10/2011 đến tháng 06/2017, nghiên cứu hồi cứu mô tả, theo dõi dọc. Kết quả: Tuổi trung bình: 49,8 ± 13,6 (27 - 70), thời gian mổ: 50,6 ± 12,9 phút (30 - 80), thời gian nằm viện: 5,7 ± 1,7 ngày (3 - 8); chảy máu sau mổ 2/17 bệnh nhân điều trị nội khoa, hẹp hậu môn sau mổ 1 bệnh nhân phải nong hậu môn. Kết luận: Kỹ thuật cắt trĩ Whitehead là một kĩ thuật khó, nhưng hiệu quả trong điều trị trĩ vòng, có thể áp dụng với biến chứng sau mổ thấp nếu hiểu rõ giải phẫu ống hậu môn, và thực hiện đúng kỹ thuật.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Yeo D, Tan KY (2014) Hemorrhoidectomy - making sense of the surgical options. World Journal of Gastroenterology 20(45): 16976-16983.
2. Sagar PM, Wolff BG (1999) The use of the modified Whitehead procedure as an alternative to the closed Ferguson hemorrhoidectomy. Tech Coloproctol 3: 131-134.
3. Mukhashavria GA, Qarabaki MA (2011) Circumferential excisional hemorrhoidectomy for extensive acute thrombosis: A 14-year experience. Diseases of the Colon & Rectum 54(9): 1162-1169.
4. Whitehead W (1882) The surgical treatment of hemorrhoids. Bristish Medical Journal 1: 148-150.
5. Wolff BG, Culp CE (1988) The Whitehead hemorrhoidectomy: An unjustly maligned procedure. Diseases of the Colon & Rectum 31(8): 587-590.
6. Bonello J C (1988) Who's afraid of the dentate line? The Whitehead hemorrhoidectomy. The American Journal Of Surgery 156(3 Pt1): 182-186.
7. Soop M, Wolff BG (2009) Surgical treatment of hemorrhoids. London: Springer London.
8. Maria G, Alfonsi G, Nigro C et al (2001) Whitehead's hemorrhoidectomy. A useful surgical procedure in selected cases. Tech Coloproctol 5: 93-96.
9. Brisinda G, Vanella S, Cadeddu F et al (2009) Surgical treatment of anal stenosis. World Journal of Gastroenterology 15(16): 1921-1928.
10. Rand AA (1972) Whitehead's radical circumferential hemorrhoidectomy. Symposium on Diseases of the Colon and Anorectum 52(4): 1031-1045.
11. Li YD, Xu JH, Lin JJ et al (2012) Excisional hemorrhoidal surgery and its effect on anal continence. World Journal of Gastroenterology 18(30): 4059-4063.