Điều trị porokeratosis thể nông lan tỏa do ánh sáng bằng nạo bỏ thương tổn: Báo cáo ca lâm sàng

  • Nguyễn Thị Quỳnh Trang Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Nguyễn Lan Anh Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Vũ Thu Trang Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Đặng Trung Thành Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Main Article Content

Keywords

Porokeratosis, nạo tổn thương

Tóm tắt

Porokeratosis là bệnh lý rối loạn tăng sinh của tế bào sừng hiếm gặp, mắc phải hoặc di truyền, trong đó, porokeratosis thể nông lan tỏa do ánh sáng (DSAP) là thể lâm sàng phổ biến nhất. Bệnh có thể điều trị tại chỗ bằng các thuốc bôi như vitamin D3, retinoids, fluorouracil, imiquimod hay các phương pháp laser, liệu pháp quang động hoặc kết hợp uống retinoids để điều trị các trường hợp nặng. Chúng tôi thông báo lâm sàng 1 trường hợp bệnh nhân nam được chẩn đoán porokeratosis thể nông lan tỏa do ánh sáng (DSAP) được điều trị bằng nạo bỏ sạch tổn thương bằng curret cùn, đáp ứng tốt sau điều trị và không tái phát qua 2 năm theo dõi.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Văn Thường (2019) Hình ảnh lâm sàng, chẩn đoán và điều trị trong chuyên ngành da liễu. Tập 2, Nhà Xuất bản Y học.
2. Felbert V, Sertznig P, Megahed M (2012) Porokeratosis: Present concepts. J Eur Acad Dermatol Venereol 26(4): 404.
3. Picou KA, Sawyer R (1989) Facial presentation of disseminated superficial actinic porokeratosis. Ear Nose Throat J 68(1): 57.
4. Weidner T, Illing T, Miguel D, Elsner P (2017) Treatment of porokeratosis: A systematic review. Am J Clin Dermatol 18(4): 435-449.