Kết quả điều trị viêm loét giác mạc nhiễm trùng thủng, dọa thủng bằng ghép giác mạc lớp trước sâu

  • Nguyễn Thế Hồng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Phạm Ngọc Đông Bệnh viện Mắt Trung ương
  • Lê Xuân Cung Bệnh viện Mắt Trung ương

Main Article Content

Keywords

Loét giác mạc nhiễm trùng, loét giác mạc thủng, loét giác mạc dọa thủng, ghép giác mạc lớp trước sâu

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá kết quả điều trị viêm loét giác mạc nhiễm trùng thủng, dọa thủng (lộ màng Descemet) bằng phẫu thuật ghép giác mạc lớp trước sâu. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu trên 23 mắt bị viêm loét giác mạc nhiễm trùng thủng, dọa thủng. Kết quả: 23 mắt trên 23 bệnh nhân, tuổi trung bình là 50,1 ± 17,1 tuổi, với 56,5% bệnh nhân nữ. Nguyên nhân nhiễm trùng giác mạc gồm có virus Herpes simplex: 47,8%, vi khuẩn: 26,1%, nấm: 21,7%, Microsporidia: 4,4%. 100% số mắt đạt kết quả bảo tồn và tái tạo cấu trúc giác mạc. Thị lực cải thiện sau mổ, đạt từ 20/400 trở lên ở 69,6% số mắt. Tỷ lệ mảnh ghép trong là 26,1% và 21,7% số mắt có mảnh ghép đục hoàn toàn. Biến chứng phẫu thuật gồm thủng màng Descemet: 26,1%, tiền phòng kép: 43,5%, chậm biểu mô hóa: 8,7%. Kết luận: Ghép giác mạc lớp trước sâu là một lựa chọn hiệu quả và an toàn để bảo tồn và tái tạo cấu trúc giác mạc cho các mắt bị viêm loét giác mạc nhiễm trùng thủng hoặc dọa thủng, nhất là khi không có điều kiện ghép giác mạc xuyên cấp cứu.


 

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Phạm Ngọc Đông, Hoàng Thị Minh Châu (2007) Điều trị viêm loét giác mạc nặng do nấm bằng phẫu thuật ghép giác mạc. Y học Việt Nam, số 1.
2. Phạm Ngọc Đông, Nguyễn Xuân Hiệp (2016) Kết quả bước đầu điều trị viêm giác mạc nhiễm trùng bằng ghép giác mạc lớp trước sâu. Tạp chí Y học Việt Nam, Số 9(2), tr. 86-89.
3. Anshu A et al (2009) Outcomes of therapeutic deep lamellar keratoplasty and penetrating keratoplasty for advanced infectious keratitis: A comparative study. Ophthalmology 116(4): 615-623.
4. Farid K et al (2010) Deep anterior lamellar keratoplasty: Indications, surgical techniques and complications. Middle East Afr J Ophthalmol 17(1): 28-37.
5. Font RL et al (2000) Corneal microsporidiosis. Report of case, including electron microscopic observations. Ophthalmology 107(9): 1769-1775.
6. Hua G et al (2014) Big bubble deep anterior lamellar keratoplasty for management of deep fungal keratitis. J Ophthalmol 209759.
7. Sarnicola E et al (2016) Early deep anterior lamellar keratoplasty (DALK) for acanthamoeba keratitis poorly responsive to medical treatment. Cornea 35(1): 1-5.
8. Sarnicola V et al (2010) Deep anterior lamellar keratoplasty in Herpes simplex corneal opacities. Cornea 29: 60-64.
9. Wang J et al (2012) Therapeutic effect of deep anterior lamellar keratoplasty for active or quiescent herpetic stromal keratitis. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 250(8): 1187-1194.
10. Xie L et al (2008) Treatment failure after lamellar keratoplasty for fungal keratitis. Ophthalmology 115(1): 33-36.