Nghiên cứu giá trị tiên lượng của sức căng dọc toàn bộ thất trái ở bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn

  • Phạm Đăng Hải Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Đỗ Văn Quyền Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Lê Thị Việt Hoa Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Phạm Nguyên Sơn Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Main Article Content

Keywords

Sốc nhiễm khuẩn, nhiễm khuẩn huyết, siêu âm tim đánh dấu mô

Tóm tắt

Mục tiêu: Xác định giá trị tiên lượng của sức căng dọc toàn bộ thất trái ở bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu, mô tả cắt ngang trên 90 bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn theo tiêu chuẩn của Hội Hồi sức châu Âu (SCCM/ESICM) năm 2016, điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 từ tháng 6/2017 đến tháng 12/2018. Tất cả các bệnh nhân được khám lâm sàng, xét nghiệm sinh hóa và làm siêu âm ghi hình theo các mặt chuẩn. Hình ảnh siêu âm được phân tích và đo đạc bằng phần mềm ECHOPAC 112 (GE, Hoa Kỳ). Kết quả: Chỉ số sức căng dọc toàn bộ thất trái ở nhóm tử vong tại bệnh viện (-13,1 ± 3,2%) cao hơn có ý nghĩa so với nhóm sống (-15,8 ± 2,9%, p<0,01). Chỉ số GLS có giá trị tiên lượng tử vong khá, với diện tích dưới đường cong ROC 0,76 (p<0,001), với điểm cắt -14,2% có độ nhạy là 66,7% và độ đặc hiệu 84,3%. Kết luận: Chỉ số sức căng dọc toàn bộ thất trái là chỉ số có giá trị trong tiên lượng tử vong ở bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn.


 

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Phạm Thị Ngọc Thảo (2011) Nghiên cứu tính hình điều trị nhiễm khuẩn nặng và sốc nhiễm khuẩn tại các khoa hồi sức tích cực khu vực châu Á. Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh, 15 (Phụ bản số 1), tr. 550-557.
2. Chang WT, Lee WH, Lee WT et al (2015) Left ventricular global longitudinal strain is independently associated with mortality in septic shock patients. Intensive Care Med 41(10): 1791-1799.
3. Hassanin H, Sherif H, Al Hossainy R et al (2018) Left-ventricular global longitudinal systolic strain and strain rate can predict sepsis outcome: comparison between speckle - tracking echocardiography and tissue Doppler imaging. Research and Opinion in Anesthesia and Intensive Care 5(3): 178-186.
4. Innocenti F, Palmieri V, Guzzo A et al (2018) SOFA score and left ventricular systolic function as predictors of short-term outcome in patients with sepsis. Internal and Emergency Medicine 13(1): 51-58.
5. Juan P, Nilda B, Marcelo U (2017) Prognostic value of ventricular function assessed by speckle tracking echocardiography in patients with sepsis. Insuficiencia cardiaca 12(1): 2-8.
6. Kalam K, Otahal P, Marwick TH (2014) Prognostic implications of global LV dysfunction: A systematic review and meta-analysis of global longitudinal strain and ejection fraction. Heart 100 (21): 1673-1680.
7. Orde SR, Pulido JN, Masaki M et al (2014) Outcome prediction in sepsis: Speckle tracking echocardiography based assessment of myocardial function. Crit Care 18(4): 149.
8. Palmieri V, Innocenti F, Guzzo A et al (2015) Left ventricular systolic longitudinal function as predictor of outcome in patients With sepsis. Circ Cardiovasc Imaging 8(11): 003865, discussion 003865.
9. Singer M, Deutschman CS, Seymour CW et al (2016) The third international consensus definitions for sepsis and septic shock (Sepsis-3). Jama 315(8): 801-810.
10. Sturgess DJ, Marwick TH, Joyce C et al (2010) Prediction of hospital outcome in septic shock: A prospective comparison of tissue Doppler and cardiac biomarkers. Crit Care 14(2): 44.
11. Yingchoncharoen T, Agarwal S, Popovic ZB et al (2013) Normal ranges of left ventricular strain: A meta-analysis. J Am Soc Echocardiogr 26(2): 185-191.