Kết quả ban đầu của phẫu thuật nội soi bóc vỏ phổi điều trị viêm mủ màng phổi tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

  • Mai An Giang Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Trần Trọng Kiểm Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Main Article Content

Keywords

Phẫu thuật nội soi bóc vỏ phổi, viêm mủ màng phổi

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá kết quả ban đầu của phẫu thuật nội soi bóc vỏ phổi trong điều trị viêm mủ màng phổi giai đoạn II, rút kinh nghiệm mở rộng chỉ định phẫu thuật bóc vỏ phổi nội soi. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu hồi cứu trên 118 bệnh nhân viêm mủ màng phổi giai đoạn II, được điều trị tại Khoa Phẫu thuật Lồng ngực, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 từ tháng 1/2014 đến tháng 7/2017. Kết quả: Tuổi trung bình là: 73,6 ± 7,1. Đa số bệnh nhân (66,9%) là nam. Có 28 bệnh nhân do nguyên nhân nội khoa (23,73%). Đau ngực và sốt là triệu chứng thường gặp trong viêm mủ màng phổi. Chẩn đoán ổ mủ dựa vào CT ngực. Ngày nằm viện trung bình: 14,53 ngày. Tỷ lệ các biến chứng sau mổ thấp (3,2%), trong đó chảy máu 1,6% và 1,6% có rò phế quản màng phổi phải mổ lại. Kết luận: Phẫu thuật nội soi bóc vỏ phổi điều trị viêm mủ màng phổi có thể áp dụng cho mọi lứa tuổi với bệnh lý viêm mủ màng phổi đang trong giai đoạn vách hóa.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Solaini L, Prusciano F, Bagioni P (2007) Video-assisted thoracic surgery in the treatment of pleural empyema. Surg Endosc 21: 280-284.
2. Roberts JR (2003) Minimally invasive surgery in the treatment of empyema: Intraoperative decision making. Ann Thorac Surg 76: 225-230, discussion 229-230.
3. Wurnig PN, Wittmer V, Pridun NS et al (2006) Video-assisted thoracic surgery for pleural empyema. Ann Thorac Surg 81: 309-313.
4. Light RW (2006) Parapneumonic effusions and empyema. Proc Am Thorac Soc 3: 75-80.
5. Cassina PC, Hauser M, Hillejan L, Greschuchna D, Stamatis G (1999) Video-assisted thoracoscopy in the treatment of pleural empyema: Stage-based management and outcome. J Thorac Cardiovasc Surg 117: 234-238.
6. Gokce M, Okur E, Baysungur V, Ergene G, Sevilgen G, Halezeroglu S (2009) Lung decortication for chronic empyema: Effects on pulmonary function and thoracic asymmetry in the late period. Eur J Cardiothorac Surg 36: 754-758.
7. Kim BY, Oh BS, Jang WC, Min YI, Park YK, Park YC (2014) Video-assisted thoracoscopic decortication for management of postpneumonic pleural empyema. Am J Surg 188: 321-324.
8. Cardillo G, Carleo F, Carbone L, Martino MD, Salvadori L, Petrella L et al (2009) Chronic postpneumonic pleural empyema: Comparative merits of thoracoscopic versus open decortication. Eur J Cardiothorac Surg 36: 914–918.
9. Rzyman W, Skokowski J, Romanowicz G, Lass P, Dziadziuszko R (2002) Decortication in chronic pleural empyema-effect on lung function. Eur J Cardiothorac Surg 21: 502-207.
10. Fox RT, Shields TW (1972) Thoracoplasty. In General Thoracic Surgery, 1st edn. Edited by Shields TW. Philadelphia: Lea & Febiger 351.