Nghiên cứu sự thay đổi hình thái hồng cầu ở bệnh nhân xơ gan

  • Dương Quang Huy Bệnh viện Quân y 103
  • Nguyễn Đức Chung Bệnh viện Quân y 105
  • Nguyễn Thị Hiền Hạnh Bệnh viện Quân y 103

Main Article Content

Keywords

Hồng cầu gai, hình thái hồng cầu, xơ gan

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá sự thay đổi hình thái hồng cầu trên tiêu bản máu ngoại vi và mối liên quan với mức độ suy gan ở bệnh nhân xơ gan. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu, mô tả cắt ngang 70 bệnh nhân xơ gan tại Khoa Nội tiêu hóa - Bệnh viện Quân y 103. Đánh giá sự thay đổi hình thái hồng cầu sang dạng hồng cầu gai bằng cách quan sát trực tiếp tiêu bản máu ngoại vi trên kính hiển vi quang học độ phóng đại 100x. Kết quả: Tỷ lệ xuất hiện hồng cầu gai trong máu ngoại vi ở bệnh nhân xơ gan là 44,3%. Sự xuất hiện hồng cầu gai trong máu ngoại vi có liên quan đến tiến triển nặng của bệnh gan thể hiện thông qua điểm Child-Pugh cao hơn (9,4 ± 2,2 so với 8,0 ± 1,9, p=0,006) và tỷ lệ xuất hiện cao hơn rõ ở nhóm xơ gan Child-Pugh C so với xơ gan Child-Pugh B và A (70,8% so với 31,4% và 23,7%, theo thứ tự, p<0,05). Kết luận: Hồng cầu gai xuất hiện khá phổ biến ở bệnh nhân xơ gan và sự xuất hiện có liên quan đến tình trạng suy chức năng gan.


 

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Trần Phạm Chí (2014) Nghiên cứu hiệu quả thắt giãn tĩnh mạch thực quản kết hợp propranolol trong dự phòng xuất huyết tái phát và tác động lên bệnh dạ dày tăng áp cửa do xơ gan. Luận án Tiến sỹ y học, Trường Đại học Y dược Huế.
2. Alexopoulou A, Vasilieva L, Kanellopoulou T et al (2013) Presence of spur cells as a highly predictive factor of mortality in patients with cirrhosis. Jounal of Gastroenterology and Hepatology 29: 830-834.
3. Privieta G, Meli G (2016) An unusual cause of anemia in cirrhosis: Spur cell anemia, a case report with review of literature. Gastroenterology and Hepatology 9(4): 335-339.
4. Sousa JM, Giraldez A, De Blas JM et al (2002) Spur cell anemia in hepatic cirrhosis: Incidence, prognosis and reversibility after liver transplantation. J Hepatol 36: 64.
5. Vassiliadis T, Mpoumponaris A, Vakalopoulou S et al (2010) Spur cells and spur cell anemia in hospitalized patients with advanced liver disease: Incidence and correlation with disease severity and survival. Hepatology Research 40: 161-170.
6. Qamar AA, Grace ND (2009) Abnormal hematological indices in cirrhosis. Can J Gastroenterol 23(6): 441-445.