Đánh giá hiệu quả của hệ thống dao động xung lực trong chẩn đoán hen phế quản ở trẻ em

  • Nguyễn Thị Thái Hà Bệnh viện Nhi Trung ương
  • Phạm Thu Hiền Bệnh viện Nhi Trung ương
  • Lê Thị Minh Hương Bệnh viện Nhi Trung ương

Main Article Content

Keywords

Hen phế quản, trẻ em, dao động xung lực

Tóm tắt

Mục tiêu: Để đánh giá vai trò của hệ thống dao động xung lực IOS (Impulse oscillation system) đo sức cản đường thở trong chẩn đoán hen phế quản ở trẻ em. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả loạt ca bệnh trên 156 trẻ được chẩn đoán hen phế quản theo GINA (Global Initiative for Asthma) 2016 đã được lựa chọn. Kỹ thuật đo sức cản đường thở bằng hệ thống dao động xung lực IOS đã được sử dụng. Kết quả: Sức cản đường thở ở trẻ hen phế quản cao hơn có ý nghĩa thống kê so với giá trị tương ứng ở trẻ bình thường. Sức cản đường thở và phản lực các thành phần phổi khác nhau giữa các trẻ: Tuổi càng lớn, chiều cao càng tăng thì sức cản càng thấp, phản lực các thành phần phổi càng tăng và ngược lại. Test phục hồi phế quản dương tính bằng hệ thống dao động xung lực chiếm 73,1%. Kết luận: Hệ thống dao động xung lực có hiệu quả cao trong chẩn đoán hen phế quản ở trẻ em.


 

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Duy Thắng (2007) Lực cản đường thở ở trẻ em bình thường từ 6 - 10 tuổi và trẻ hen phế quản tại Bệnh viện Saint Paul - Hà Nội. Luận văn tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa, Trường Đại học Y Hà Nội.
2. Charplin (2008) Ô nhiễm trong nhà và sức khỏe hô hấp. Báo cáo tại Hội nghị Pháp - Việt lần thứ V, Bệnh phổi và phẫu thuật lồng ngực, Bệnh viện Bạch Mai.
3. Diệp Thắng, Đặng Huỳnh Anh Thư, Nguyễn Phúc Hậu và cộng sự (2013) Giá trị dao động xung ký trong chẩn đoán hen phế quản. Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh, tập 17, phụ bản số 1.
4. Trịnh Thị Thanh Huyền (2008) Đánh giá chức năng hô hấp ở trẻ hen phế quản bằng phương pháp đo lực cản đường thở tại khoa hô hấp bệnh viện Saint Paul. Luận văn Bác sĩ nội trú bệnh viện, Trường Đại học Y Hà Nội.
5. Nguyễn Thị Thu Thùy (2011) Đánh giá chức năng hô hấp ở trẻ HPQ từ 3 đến 6 tuổi bằng phương pháp đo lực cản đường thở. Luận văn Bác sĩ nội trú.
6. WHO (2008) Fact Sheet No 307.
7. GINA (2014) Global strategy for asthma management and prevention. Global initiative for asthma.
8. Komarow HD, Skinner J, Young M et al (2012) A study of the use of impulse oscillometry in the evaluation of children with asthma: analysis of lung parameters, order effect, and utility compared with spirometry. Pediatr Pulmonol 47(1): 18-26.
9. Oppenheimer BW, Goldring RM, Herberg ME et al (2007) Distal airway function in symptomatic subjects with normal spirometry following World Trade Center dust exposure. Chest 132(4): 1275-1282.
10. Beydon N, Davis SD and Lombardi E (2017) An official American Thoracic Society/European Respiratory Society statement: Pulmonary function in preschool children. Am J Respis Crit Care Med 175: 1304-1345.