Đánh giá hiệu quả sử dụng kháng sinh dự phòng ở bệnh nhân phẫu thuật cột sống thắt lưng tại Khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

  • Lê Ngọc Sanh Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Nguyễn Thị Nguyên Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Nguyễn Thị Hồng Vân Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Nguyễn Thị Lan Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Đỗ Văn Bày Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Nguyễn Thị Út Quyên Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Nguyễn Thị Thanh Xuân Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Main Article Content

Keywords

Khánh sinh dự phòng, phẫu thuật cột sống thắt lưng

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả sử dụng kháng sinh dự phòng ở bệnh nhân phẫu thuật cột sống thắt lưng tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Đối tượng và phương pháp: 109 bệnh nhân được phẫu thuật cột sống có sử dụng kháng sinh dự phòng tại Khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, từ tháng 2/2017 đến tháng 3/2018. Phương pháp tiến cứu kết hợp hồi cứu, mô tả cắt ngang không đối chứng. Kết quả: Tuổi trung bình là 46,7 ± 11,7. Bệnh lý hay gặp là thoát vị đĩa đệm (69,7%). Thời gian phẫu thuật trung bình 60,7 ± 13,1 phút. Thân nhiệt trung bình sau phẫu thuật ngày thứ nhất 36,8 ± 0,4. Thời gian nằm viện trung bình 4,9 ± 1,0 ngày. Tỷ lệ chuyển phác đồ kháng sinh điều trị 3,6%. Kết luận: Sử dụng kháng sinh dự phòng ở một số bệnh lý cột sống là an toàn, hiệu quả và giảm thiểu chi phí điều trị.

Article Details