Khảo sát nồng độ albumin huyết thanh ở bệnh nhân suy thận mạn thận nhân tạo chu kì trên 60 tuổi tại Bệnh viện Hữu Nghị

  • Nguyễn Thùy Lan Bệnh viện Hữu Nghị
  • Mai Thị Hiền Bệnh viện Bạch Mai
  • Tống Thị Thu Hằng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Main Article Content

Keywords

Albumin huyết thanh, bệnh nhân thận nhân tạo chu kì trên 60 tuổi

Tóm tắt

Tóm tắt


Mục tiêu: Khảo sát nồng độ albumin huyết thanh và một số đặc điểm liên quan ở bệnh nhân suy thận mạn thận nhân tạo chu kì trên 60 tuổi tại Bệnh viện Hữu nghị. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu, mô tả, cắt ngang trên 61 bệnh nhân thận nhân tạo chu kì trên 60 tuổi tại Bệnh viện Hữu nghị từ tháng 9/2019 đến tháng 6/2020. Kết quả: Nồng độ albumin huyết thanh trung bình 36,84 ± 2,71g/l. Tỷ lệ giảm albumin huyết thanh chiếm 26,4%. Tỷ lệ giảm albumin huyết thanh ở nhóm bệnh nhân thận nhân tạo chu kì trên 5 năm (41,7%) cao hơn ở nhóm thận nhân tạo chu kì dưới 5 năm (13,7%) với p<0,05. Nồng độ albumin huyết thanh không có sự khác biệt ở nhóm suy dinh dưỡng và không suy dinh dưỡng theo BMI với p>0,05. Nồng độ albumin huyết thanh có mối tương quan thuận mức độ vừa với nồng độ hemoglobin (r = 0,43, p<0,05), và có mối tương quan nghịch mức độ vừa với CRP (r = -0,357, p<0,01). Kết luận: Thời gian lọc máu càng dài, tỷ lệ giảm albumin huyết thanh càng tăng. Nồng độ albumin huyết thanh có mối tương quan thuận mức độ vừa với nồng độ hemoglobin (r = 0,43, p<0,05), và có mối tương quan nghịch mức độ vừa với CRP (r = -0,357, p<0,01).


Từ khóa: Albumin huyết thanh, bệnh nhân thận nhân tạo chu kì trên 60 tuổi.


 

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Phạm Thị Ánh Tuyết, Nguyễn Văn Hoàng, Đỗ Trung Kiên (2015) Nghiên cứu mối liên quan giữa albumin huyết thanh với một số đặc điểm ở bệnh nhân lọc máu chu kì tại Bệnh viện Quân y 120. Published online 2015.
2. Lê Việt Thắng, Nguyễn Hữu Dũng, Ngô Tuấn Minh (2015) Khảo sát nồng độ albumin huyết tương ở bệnh nhân suy thận mạn tính thận nhân tạo chu kỳ. Tạp chí Y học Việt Nam, tập 440, 3(1), tr. 74-77.
3. Aatif T, Hassani K, Alayoud A et al (2013) Parameters to assess nutritional status in a Moroccan hemodialysis cohort. Arab J Nephrol Transplant 6(2): 89-97.
4. Dalrymple LS, Johansen KL, Chertow GM, et al (2013) Longitudinal measures of serum albumin and prealbumin concentrations in Incident dialysis patients: The comprehensive dialysis study. J Ren Nutr 23(2): 91-97.