Một số đặc điểm kháng kháng sinh và yếu tố nguy cơ nhiễm khuẩn bệnh viện do Klebsiella pneumoniae kháng carbapenem tại Khoa Hồi sức tích cực - Bệnh viện Bạch Mai (7/2019 - 8/2020)

  • Nguyễn Đức Quỳnh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc
  • Bùi Thị Hương Giang Trường Đại học Y Hà Nội
  • Đỗ Văn Đông Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Lê Hồng Trung Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc

Main Article Content

Keywords

K. pneumoniae, K. pneumoniae kháng carbapenem, yếu tố nguy cơ, nhiễm trùng bệnh viện

Tóm tắt

Tóm tắt


Mục tiêu: Mô tả đặc điểm kháng kháng sinh và yếu tố nguy cơ của nhiễm khuẩn bệnh viện do K. pneumoniae kháng carbapenem (CRKP). Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu, mô tả cắt ngang, so sánh đối chứng sử dụng phân tích hồi quy logistic trên 60 bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm khuẩn bệnh viện do K. pneumoniae từ tháng 7/2019 đến tháng 8/2020. Kết quả: Các chủng K. pneumoniae phân lập được kháng hầu hết với các nhóm kháng sinh, trong đó carbapenem là 78,3 - 80%. Các chủng này còn nhạy cảm tương đối tốt với fosfomycin (60,0%), amikacin (75,0%), colistin (86,7%). So sánh tỷ lệ kháng của nhóm CRKP đều cao hơn nhóm K. pneumoniae còn nhạy với carbapenem, và có ý nghĩa ở các kháng sinh nhóm cephalosporin, quinolone. Các yếu tố nguy cơ nhiễm CRKP bệnh viện: Tiền sử dùng carbapenem, colistin 30 ngày trước, đặt nội khí quản, thở máy xâm nhập, tiền sử phẫu thuật 30 ngày trước, dinh dưỡng tĩnh mạch, đặt sonde dạ dày và điểm APACHE II ≥ 15 khi nhập viện. Tiền sử dùng carbapenem trước đó 30 ngày là yếu tố nguy cơ độc lập cao nhất làm tăng khả năng nhiễm CRKP. Kết luận: Tỷ lệ K. pneumoniae kháng carbapenem là 80%. Tiền sử dùng carbapenem 30 ngày trước đó là yếu tố nguy cơ cao nhất làm gia tăng khả năng nhiễm khuẩn bệnh viện do K. pneumoniae kháng carbapenem.


Từ khóa: K. pneumoniae, K. pneumoniae kháng carbapenem, yếu tố nguy cơ, nhiễm trùng bệnh viện.


 

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Martin RM and Bachman MA (2018) Colonization, infection, and the accessory genome of Klebsiella pneumoniae. Front Cell Infect Microbiol 8: 4.
2. Phu VD et al (2016) Burden of hospital acquired infections and antimicrobial use in Vietnamese adult intensive care units. PLoS One 11(1): 0147544.
3. Durdu B et al (2019) Risk factors affecting patterns of antibiotic resistance and treatment efficacy in extreme drug resistance in Intensive Care Unit-Acquired Klebsiella pneumoniae infections: A 5-year analysis. Med Sci Monit 25: 174-183.
4. García Suay and Gracia Pérez (2019) Present and future of carbapenem-resistant Enterobacteriaceae (CRE) infections. Antibiotics 8(3): 122.
5. Li J et al (2020) Risk factors for carbapenem-resistant Klebsiella pneumoniae infection: A meta-analysis. J Glob Antimicrob Resist 21: 306-313.
6. Li Y et al (2019) Carbapenem-resistant Klebsiella pneumoniae infections among ICU admission patients in Central China: Prevalence and prediction model. Biomed Res Int: 9767313.
7. Wang C et al (2019) Epidemiologic analysis and control strategy of Klebsiella pneumoniae infection in intensive care units in a teaching hospital of People's Republic of China. Infect Drug Resist 12: 391-398.
8. Ranjbar R, Fatahian Kelishadrokhi A and Chehelgerdi M (2019) Molecular characterization, serotypes and phenotypic and genotypic evaluation of antibiotic resistance of the Klebsiella pneumoniae strains isolated from different types of hospital-acquired infections. Infect Drug Resist 12: 603-611.
9. Vardakas KZ et al (2015) Characteristics, risk factors and outcomes of carbapenem-resistant Klebsiella pneumoniae infections in the intensive care unit. J Infect 70(6): 592-599.
10. Yuan Y et al (2020) Risk factors for carbapenem-resistant Klebsiella pneumoniae bloodstream infections and outcomes. Infect Drug Resist 13: 207-215.