Nhận xét một số biến chứng trong quá trình hỗ trợ oxy qua màng ngoài cơ thể tĩnh mạch-động mạch ở bệnh nhân sốc tim do viêm cơ tim cấp

  • Bùi Văn Cường Bệnh viện Bạch Mai
  • Lê Thị Việt Hoa Viện NCKH Y Dược Lâm sàng 108
  • Đào Xuân Cơ Bệnh viện Bạch Mai

Main Article Content

Keywords

Oxy qua màng ngoài cơ thể tĩnh mạch-động mạch, viêm cơ tim cấp, sốc tim

Tóm tắt

Tóm tắt


Mục tiêu: Nhận xét một số biến chứng trong quá trình hỗ trợ oxy qua màng ngoài cơ thể tĩnh mạch-động mạch (ECMO VA) ở bệnh nhân sốc tim do viêm cơ tim cấp. Đối tượng và phương pháp: 54 bệnh nhân được chẩn đoán viêm cơ tim cấp được hỗ trợ ECMO VA tại Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai từ 2014 đến 2018. Phương pháp: Nghiên cứu can thiệp tiến cứu, bệnh nhân được ghi lại các thông số về biến chứng chảy máu, suy thận cấp, huyết khối động mạch, nhiễm trùng vị trí đặt ống thông ECMO và biến chứng thần kinh trung ương trong quá trình bệnh nhân được hỗ trợ ECMO. Kết quả: Các biến chứng của chảy máu hay gặp nhất ở vị trí đặt ống thông ECMO, tỷ lệ biến chứng suy thận cấp, huyết khối động mạch đùi lúc kết ECMO, nhiễm trùng vị trí đặt ống thông ECMO lần lượt là 33 ca (61,5%), 23 ca (42,5%), 12 ca (25,5%) và 01 ca biến chứng nhồi máu não. Kết luận: Các biến chứng thường gặp trong quá trình chạy ECMO là chảy máu vị trí chân ống thông ECMO, suy thận cấp và huyết khối động mạch đùi lúc kết ECMO.


Từ khoá: Oxy qua màng ngoài cơ thể tĩnh mạch-động mạch, viêm cơ tim cấp, sốc tim.


 


 

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Chen YS et al (2005) Experience and result of extracorporeal membrane oxygenation in treating fulminant myocarditis with shock: What mechanical support should be considered first?. J Heart Lung Transplant 24(1): 81–87.
2. Cheng R, Hachamovitch R, Kittleson M et al (2014) Clinical outcomes in fulminant myocarditis requiring extracorporeal membrane oxygenation: A weighted meta-analysis of 170 patients. J Card Fail 20(6): 400-406.
3. Cheng R, Hachamovitch R et al (2014) Complications of extracorporeal membrane oxygenation for treatment of cardiogenic shock and cardiac arrest: A meta-analysis of 1,866 adult patients. Ann Thorac Surg 97(2): 610-616.
4. Hsu KH, Chi NH, Yu HY et al (2011) Extracorporeal membranous oxygenation support for acute fulminant myocarditis: Analysis of a single center’s experience. Eur J Cardiothorac Surg 40(3): 682-688.
5. Mao H, Katz N, Kim JC et al (2014) Implantable left ventricular assist devices and the kidney. Blood Purif 37(1): 57-66.
6. Matsumoto M, Asaumi Y, Nakamura Y et al (2018) Clinical determinants of successful weaning from extracorporeal membrane oxygenation in patients with fulminant myocarditis. ESC Heart Fail 5(4): 675-684.
7. Schmidt M, Bréchot N, Hariri S et al (2012) Nosocomial infections in adult cardiogenic shock patients supported by venoarterial extracorporeal membrane oxygenation. Clin Infect Dis 55(12): 1633-1641.
8. Zangrillo A, Landoni G, Biondi-Zoccai G et al (2013) A meta-analysis of complications and mortality of extracorporeal membrane oxygenation. Crit Care Resusc 15(3): 172-178.