Tràn dịch dưỡng chấp màng phổi hai bên sau vét hạch cổ điều trị ung thư tuyến giáp: Báo cáo trường hợp lâm sàng, tổng quan về chẩn đoán và điều trị

  • Lê Hải Sơn Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Trần Trọng Kiểm Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Mai Văn Viện Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Ngô Vi Hải Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Main Article Content

Keywords

Vét hạch, tràn dịch dưỡng chấp màng phổi, ung thư tuyết giáp

Tóm tắt

Tràn dịch dưỡng chấp màng phổi hai bên sau vét hạch cổ điều trị ung thư tuyến giáp là một biến chứng hiếm gặp và nguy hiểm. Biến chứng này có thể đe dọa tính mạng bệnh nhân do gây ra những rối loạn về hô hấp, chuyển hóa và miễn dịch nhưng lại rất dễ bị bỏ sót do những triệu chứng báo hiệu ban đầu thường không rõ ràng. Chúng tôi báo cáo một trường hợp tràn dịch dưỡng chấp màng phổi hai bên sau vét hạch di căn vùng cổ do ung thư tuyến giáp, được điều trị bảo tồn thành công.


 

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Stuart WJ (1907) Operative injuries of the thoracic duct in the neck. Edinb Med J 22(4): 301-317.
2. Merki V et al (2016) Chylothorax in thyroid surgery: A very rare case and systematic review of the literature. J Otolaryngol Head Neck Surg 45(1): 52.
3. LI ZY et al (2013) Clinical manifestations and managements of post-neck dissection chylothorax. Chin Med J (Engl) 126(13): 2570-2572.
4. Roh JL, Kim DH, and C.I.J.A.o.s.o. Park (2018) Prospective identification of chyle leakage in patients undergoing lateral neck dissection for metastatic thyroid cancer. Ann Surg Oncol 15(2): 424-429.
5. Polistena A et al (2016) Thoracic duct lesions in thyroid surgery: An update on diagnosis, treatment and prevention based on a cohort study. Int J Surg 28: 33-37.
6. Singh R et al (2016) Bilateral chylothorax following neck dissection: Case report & Review of literature. Indian J Surg Oncol 7(1): 115-118.
7. Santaolalla F et al (2010) Management of chylous fistula as a complication of neck dissection: A 10‐year retrospective review. Eur J Cancer Care (Engl) 19(4): 510-515.
8. Gregor RJ (2000) Management of chyle fistulization in association with neck dissection. Otolaryngol Head Neck Surg 122(3): 434-439.
9. De Gier HH et al (1996) Systematic approach to the treatment of chylous leakage after neck dissection. Head Neck 18(4): 347-351.