Laser quang động trong điều trị tân mạch dưới võng mạc vùng hoàng điểm do các bệnh ngoài thoái hoá hoàng điểm tuổi già

  • Bùi Thị Vân Anh Bệnh viện Mắt Trung ương

Main Article Content

Keywords

Laser PDT, tân mạch hoàng điểm, cận thị nặng, rạn màng Bruch

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả của laser photodynamic therapy (PDT) trong điều trị tân mạch võng mạc có nguyên nhân ngoài thoái hóa hoàng điểm tuổi già. Đối tượng và phương pháp: Mô tả loạt ca lâm sàng. Đối tượng là những mắt có tân mạch dưới võng mạc vùng hoàng điểm có nguyên nhân ngoài thoái hóa hoàng điểm tuổi già như cận thị nặng, chấn thương rạn màng Bruch… đến khám và điều trị tại Bệnh viện Khu vực Tarbes Cộng hòa Pháp trong khoảng thời gian từ tháng 9/2001 đến tháng 9/2002. Laser PDT được thực hiện sau khi tiêm tĩnh mạch veteporfine. Kết quả thị lực, mức hài lòng của người bệnh, kích thước tổn thương được đánh giá ngay sau laser và sau 1 tháng, 1 năm. Kết quả: Tiến hành điều trị PDT cho 7 bệnh nhân (7 mắt) bị tân mạch dưới võng mạc vùng hoàng điểm do cận thị nặng (6 mắt) và rách màng Bruch (1 mắt) trong vòng 1 năm. Sau điều trị, bệnh nhân khá hài lòng do giảm hoặc hết nhìn hình biến dạng dù thị lực tăng (4 trường hợp) hay giảm đôi chút (3 trường hợp). Trên chụp mạch huỳnh quang, 5 mắt có biểu hiện thu gọn tổn thương và 2 mắt kích thước tăng dù không nhiều. Kết luận: Laser PDT là phương pháp điều trị tân mạch dưới hoàng điểm có hiệu quả.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Vip I (2001) Photodynamic therapy of subfoveal choroidal neovascularization in pathologic myopia with verteporfin. 1-year results of a randomized clinical trial-VIP report n° 1. Ophthalmology 108(5) : 841-52.
2. Desmettre T, Cohen Sy, Mordon S (2001) Therapie photodynamique et DMLA en 2000. J. Fr. Ophtalmol 24(1): 82-93.
3. Sickenberg M, Schmidt-erfurth U, Miller JW et al (2000) A preliminary study of photodynamic therapy using verteporfin for choroùdal neovascularization in pathologic myopia, ocular histoplamosis syndrome, angioid streaks, and idiopathic cause. Arch. Ophthalmol 118 : 327-336.