Phẫu thuật nội soi sau phúc mạc sử dụng cánh tay robotdex lấy sỏi niệu quản đoạn 1/3 trên tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa

  • Trương Thanh Tùng
  • Lê Quang Hai
  • Nguyễn Hải Triều

Main Article Content

Keywords

Sỏi niệu quản, phẫu thuật nội soi, robotdex

Tóm tắt

Tóm tắt


Mục tiêu: Đánh giá kết quả bước đầu của kỹ thuật phẫu thuật nội soi sau phúc mạc sử dụng cánh tay robotdex lấy sỏi niệu quản 1/3 trên tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Đối tượng và phương pháp: Bao gồm 20 bệnh nhân được chẩn đoán sỏi niệu quản 1/3 trên và được phẫu thuật nội soi sau phúc mạc có sử dụng cánh tay robotdex lấy sỏi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa từ tháng 03/2019 đến 06/2019. Kết quả: Có 12 bệnh nhân nam và 8 nữ. Tuổi trung bình 42 ± 16 năm. Kích thước sỏi trung bình 1,6 ± 0,5cm. Ứ nước thận độ 2 và độ 3 chiếm 90%. Phẫu thuật sử dụng 3 trocar chiếm 95%. Sỏi có polyp kết hợp 30%. Khâu phục hồi niệu quản bằng mũi khâu rời 90%. Thời gian khâu phục hồi niệu quản trung bình 7,25 phút. Thời gian mổ trung bình 45,5 phút. Thời gian nằm viện từ 5 - 7 ngày. Có 01 trường hợp thủng phúc mạc, 01 trường hợp đau thần kinh cơ sau mổ. Phẫu thuật thành công 100%, không trường hợp nào chuyển phương pháp mổ. Kết luận: Phẫu thuật nội soi sau phúc mạc sử dụng cánh tay robotdex lấy sỏi niệu quản đoạn 1/3 trên là phẫu thuật có thể thực hiện được tại bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh. Với kết quả ban đầu an toàn, hiệu quả và đặc biệt có ưu thế thuận lợi hơn trong quá trình đặt sonde JJ và khâu phục hồi niệu quản so với phẫu thuật nội soi sau phúc mạc đơn thuần.


Từ khóa: Sỏi niệu quản, phẫu thuật nội soi, robotdex.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Bùi Chín và cộng sự (2006) Phẫu thuật nội soi sau phúc mạc lấy sỏi niệu quản đoạn lưng. Tạp chí Y Dược học Quân sự, số 5, tr. 116-121.
2. Nguyễn Hoàng Hiệp (2009) Nghiên cứu kết quả điều trị sỏi niệu quản 1/3 trên bằng phẫu thuật nội soi sau phúc mạc tại Viện Quân y 110. Luận văn thạc sỹ Y học, Học viện Quân y.
3. Hoàng Công Lâm, Phùng Ngọc Tuấn, Lê Đình hợp (2017) Đánh giá kết quả phẫu thuật lấy sỏi niệu quản nội soi sau phúc mạc tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ. www.benhviendakhoatinhphutho.vn/ chuyen-muc-tin/chi-tiet-tin/tabid/92/t/.
4. Vũ Đại Nam (2010) Nghiên cứu tai biến, biến chứng trong điều trị sỏi niệu quản 1/3 trên bằng phẫu thuật nội soi sau phúc mạc. Luận văn thạc sỹ Y học, Học viện Quân y.
5. Nguyễn Quang, Trần Bình Giang (2005) Lấy sỏi niệu quản bằng phẫu thuật nội soi sau phúc mạc kinh nghiệm ban đầu cho 31 trường hợp mổ tại bệnh viện Việt Đức. Y Học Việt Nam, số 8, tr.134-143.
6. Võ Văn Quý và cộng sự (2010) Nội soi sau phúc mạc qua ngã lưng hông trong điều trị sỏi tiết niệu tại Bệnh viện Giao thông vận tải Trung ương”. www.giaothonghospital.vn/de-tai-khoa-hoc-z12/.
7. Nguyễn Bá Vinh, Tô Hoài Phương, Lê Ngọc lâm (2010) Nghiên cứu bước đầu ứng dụng phẫu thuật nội soi sau phúc mạc điều trị sỏi niệu quản 1/3 trên tại bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Y học Việt nam tháng 11 - số 2/2010, tr. 76-80.
8. Deniz D et al (2004) Retroperitoneoscopic ureterolithotomy for the treatment of ureteral calculi. Urol Int 73: 234-237.
9. Gaur DD (1992) Laparoscopic operative retroperitoneoscopic: Use of a new device. J Urol 148: 1137-1139.