So sánh sự phát triển thể chất của trẻ sinh ra theo phương thức chuyển phôi tươi và chuyển phôi trữ

  • Ngô Minh Xuân

Main Article Content

Keywords

Chuyển phôi tươi, chuyển phôi trữ, sức khỏe thể chất

Tóm tắt

Tóm tắt


Mục tiêu: So sánh sự phát triển thể chất của trẻ sinh ra theo phương thức chuyển phôi tươi và trữ. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu đoàn hệ tiến cứu trên 90 trẻ sinh ra theo phương thức chuyển phôi tươi và 270 trẻ sinh ra theo phương thức chuyển phôi trữ từ 5 - 30 tháng tuổi được khám từ năm 2015 - 2018 tại Bệnh viện Từ Dũ, không phân biệt giới tính, ở Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả và kết luận: Không có sự khác biệt về sự phát triển thể chất (cân nặng, chiều cao, BMI, phân loại dinh dưỡng thừa cân béo phì và suy dinh dưỡng trung bình nặng) giữa hai nhóm thụ tinh ống nghiệm chuyển phôi tươi và phôi trữ.


Từ khóa: Chuyển phôi tươi, chuyển phôi trữ, sức khỏe thể chất.


 

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Lê Đức Hinh (2017) Đánh giá sự phát triển tâm lý-vận động. Sách giáo khoa Nhi Khoa, 1, tr. 87-98.
2. Miles HL, Hofman PL, Peek J et al (2007) In vitro fertilization improves childhood growth and metabolism. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 92(9): 3441-3445.
3. Nobel Prize (2010) The nobel prize in physiology or medicine 2010 to robert G. edwards for the development of in vitro fertilization. The Nobelprize. https://www. nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2010/press.html, 25/3/2017.
4. Wennerholm U, Albertsson-Wikland K, Bergh C et al (1998) Postnatal growth and health in children born after cryopreservation as embryos. The Lancet 351(9109): 1085-1090.
5. Ombelet W, Cooke I, Dyer S et al (2008) Infertility and the provision of infertility medical services in developing countries. Human Reproduction Update 14(6): 605-621.