Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh nội soi, mô bệnh học của polyp tâm vị-thực quản

  • Phạm Minh Ngọc Quang
  • Dương Minh Thắng

Main Article Content

Tóm tắt

Tóm tắt


Mục tiêu: Tìm hiểu những triệu chứng lâm sàng, hình ảnh nội soi, mô bệnh học của polyp tâm vị - thực quản. Đối tượng và phương pháp: Tìm hiểu các đặc điểm lâm sàng, hình ảnh nội soi, mô bệnh học của polyp tâm vị - thực quản ở bệnh nhân có polyp tâm vị - thực quản được phát hiện qua nội soi tại Khoa Nội soi chẩn đoán và Khoa Nội tiêu hóa, Bệnh viện TWQĐ 108 từ tháng 1-2017 đến tháng 1-2019. Kết quả: Nam 51%, nữ 49%; tuổi trung bình 43 ± 29 năm. Nóng rát sau xương ức 54,1%, ợ chua 35,1%. Bệnh nhân có 1 polyp 86,5%, kích thước polyp từ 5 - 10mm 51,4%, polyp không cuống 94,6%, viêm đỏ 81,1%. Mô bệnh học: Viêm 59,5%, loạn sản nhẹ 32,4%, loạn sản nặng 5,4% và ung thư 2,7%. Kết luận: Bệnh nhân có những triệu chứng điển hình của trào ngược dạ dày-thực quản, hình ảnh polyp đa dạng, mô bệnh học chủ yếu là viêm.


Từ khoá: Polyp tâm vị thực quản, trào ngược dạ dày thực quản.


Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Ngọc Chức, Mai Hồng Bàng (2009) Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh nội soi, mô bệnh học, nhiễm HP tại đoạn nối thực quản - dạ dày ở người bệnh có hội chứng trào ngược dạ dày - thực quản. Tạp chí Y học thực hành số 6, tr. 66-69.
2. Trần Văn Hợp (2000) Bệnh học thực quản. Bộ môn Giải phẫu bệnh, Trường Đại học Y Hà Nội, tr. 171-176.
3. Đào Văn Long (2014) Trào ngược dạ dày thực quản. Bài tiết acid dịch vị và bệnh lý liên quan, Nhà xuất bản Y học, tr. 155-195.
4. Trinh Tuan Dung, Ta Long and Tran Van Hop (2002) Study on intestinal metaplasia at the gastro- esophageal junction. IVth Congress on Gastroenterology of South Eath Asian Nations incorporating 8th Annual scientific meeting of VNAGE: 20.
5. CYW Justin, Carrian Cheung MY, Vincent WS Wong (2007) Distinct clinical characteristics between patients with nonerosive reflux disease and those with reflux esophagitis. Clinical gastroenterology and hepatology 5: 690-695.
6. JH Kim, H Park, YC Lee (2011) Is minimal change esophagitis really part of the spectrum of endoscopic findings of gastroesophageal reflux disease? A prospective, multicenter study. Endoscopy 43(3): 10-19.