Đánh giá hiệu quả chẩn đoán và tai biến của kĩ thuật sinh thiết xương dưới hướng dẫn của chụp cắt lớp vi tính

  • Lê Minh Trường Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Đinh Hoàng Điệp Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Vũ Thu Thủy Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Trương Thị Thảo Hương Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Phạm Minh Chi Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Main Article Content

Keywords

Sinh thiết xương dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả trong chẩn đoán và tai biến của kỹ thuật sinh thiết xương dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính. Đối tượng và phương pháp: 161 bệnh nhân được sinh thiết xương dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính tại Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 từ tháng 1 năm 2018 đến tháng 6 năm 2019. Kết quả: Tỷ lệ lấy bệnh phẩm thành công 100%, đạt kết quả chẩn đoán mô bệnh học 92,5%, biến chứng 1,9%, sử dụng kim kích thước nhỏ (14 và 13G) và kim kích thước lớn (11 và 10G) có giá trị chẩn đoán như nhau; mẫu bệnh phẩm > 10mm có giá trị chẩn đoán cao hơn mẫu bệnh phẩm < 10mm. Kết luận: Sinh thiết xương dưới hướng dẫn cắt lớp vi tính là an toàn và hiệu quả.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Đại Bình (1998) Đánh giá hiệu quả chẩn đoán ung thư xương của phương pháp tế bào học kim nhỏ và sinh thiết kim qua áp dụng 126 trường hợp tại Bệnh viện K Hà Nội. Tạp chí Y học thực hành, số 2, tr. 45-47.
2. Adams SC et al (2010) Office based core needle biopsy of bone and soft tissue malignancies: An accurate alternative to open biopsy with infrequent complications. Clin Orthop Relat Res 468(10): 2774-2780.
3. Sung KS, Seo SW and Shon MS (2009) The diagnostic value of needle biopsy for musculoskeletal lesion. Int Orthop 33(6): 1701-1706.
4. Omura MC et al (2011) Revisiting CT-guided percutaneous core needle biopsy of musculoskeletal lesions: Contributors to biopsy success. AJR Am J Roentgenol 197(2): 457-461.
5. Logan PM et al (1996) Image guided percutaneous biopsy of musculoskeletal tumors: An algorithm for selection of specific biopsy techniques. AJR Am J Roentgenol 166(1): 137-141.
6. Wu Jim S et al (2008) Bone and soft tissue lesions: What factors affect diagnostic yield of image-guided core-needle biops. Radiology 248(3): 962-970.