Trường hợp lâm sàng: Chảy máu trong não do vỡ khối dị dạng tĩnh mạch não tiến triển

  • Nguyễn Thành Bắc Bệnh viện Quân y 103
  • Nguyễn Xuân Phương Bệnh viện Quân y 103

Main Article Content

Keywords

Chảy máu não, dị dạng tĩnh mạch não tiến triển

Tóm tắt

Dị dạng tĩnh mạch não tiến triển (DVA) là dị dạng tĩnh mạch dòng chảy chậm phổ biến nhất trong não. Hầu hết các DVA đều lành tính, hiếm khi có biểu hiện bệnh lý. DVA có thể khác nhau đáng kể về kích thước, vị trí và cấu trúc mạch máu, việc đánh giá hình ảnh các dị thường tĩnh mạch phát triển có triệu chứng đòi hỏi một cách tiếp cận có hệ thống. Trong báo cáo này, chúng tôi trình bày một trường hợp lâm sàng chảy máu trong não do vỡ khối dị dạng tĩnh mạch tiến triển, đây là trường hợp DVA có triệu chứng tương đối ít gặp.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Hon JM, Bhattacharya JJ, Counsell CE et al (2009) The presentation and clinical course of intracranial developmental venous anomalies in adults:
A systematic review and prospective, population-based study. Stroke 40(6): 1980-1985.
2. Hsu CC, Krings T (2023) Symptomatic developmental venous anomaly: State-of-the-art review on genetics, pathophysiology, and imaging approach to diagnosis. AJNR Am J Neuroradiol 44(5): 498-504.
3. Pereira VM, Geibprasert S, Krings T et al (2008) Pathomechanisms of symptomatic developmental venous anomalies. Stroke 39(12): 3201-3215.
4. Esiri M (2000) Russell and Rubinstein's pathology of tumors of the nervous system. Sixth edition. J Neurol Neurosurg Psychiatry 68(4): 538.
5. Lasjaunias P, Burrows P, Planet C (1986) Developmental venous anomalies (DVA): The so-called venous angioma. Neurosurg Rev 9(3): 233-242.
6. Ruíz DS, Yilmaz H, Gailloud P (2009) Cerebral developmental venous anomalies: Current concepts. Ann Neurol 66(3): 271-283.
7. Yu XG, Wu C, Zhang H et al (2016) The Management of Symptomatic Cerebral Developmental Venous Anomalies: A Clinical Experience of 43 Cases. Med Sci Monit 22: 4198-4204.
8. Rammos SK, Maina R, Lanzino G (2009) Developmental venous anomalies: Current concepts and implications for management. Neurosurgery 65(1): 20-29; discussion 29-30.
9. Lindquist C, Guo WY, Karlsson B et al (1993) Radiosurgery for venous angiomas. J Neurosurg 78(4): 531-536.
10. Zhang P, Liu L, Cao Y et al (2013) Cerebellar cavernous malformations with and without associated developmental venous anomalies. BMC Neurol 13: 134.