Khảo sát tỉ lệ đạt LDL-C mục tiêu theo khuyến cáo ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

  • Đỗ Văn Chiến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Nguyễn Thành Trung Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Main Article Content

Keywords

LDL-C, khuyến cáo, nhồi máu cơ tim cấp, đạt mục tiêu

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Kiểm soát low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C) tích cực giúp phòng ngừa biến cố tim mạch nguyên phát và thứ phát. Mục tiêu: Khảo sát tỉ lệ kiểm soát đạt mục tiêu LDL-C đạt mục tiêu bằng statin theo khuyến cáo. Đối tượng và phương pháp: Thu thập tất cả các bệnh nhân được chẩn đoán và điều trị nhồi máu cơ tim cấp đầy có đủ dữ liệu khám và điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 từ tháng 3/2022 đến tháng 10/2023. Kết quả: Chúng tôi thu thập được 236 hồ sơ bệnh nhân được chẩn đoán và điều trị nhồi máu cơ tim cấp thỏa mãn tiêu chuẩn với tuổi trung bình là
69,2 ± 11,2, nam chiếm 78,3%, yếu tố nguy cơ thường gặp nhất là tăng huyết áp (98,31%), béo phì (39,83%) và bệnh động mạch vành mạn tính (31,36%). Tại thời điểm nhập viện tỷ lệ LDL-C đạt mục tiêu
≤ 1,8mmol/L là 6,35%, ≤ 1,4mmol/L là 1,2%, sau 3 tháng xuất viện tỉ lệ tăng lên lần lượt là 24,1% và 7,6% và chưa đạt được theo mục tiêu của các khuyến cáo. Kết luận: Tỷ lệ đạt LDL-C mục tiêu khi điều trị với statin tối ưu trên nhóm đối tượng nhồi máu cơ tim cấp sau 3 tháng xuất viện tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đạt tỷ lệ thấp.   

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Thái Thị Thanh Thảo, Trương Thanh Hương (2024) Tỷ lệ đạt mục tiêu LDL-C ở người bệnh đã can thiệp động mạch vành tại Bệnh viện Hữu Nghị, Hà Nội. Tạp chí Tim mạch Việt Nam, Tập 106 (2023).
2. Vương Hữu Tiến (2021) Thực trạng kiểm soát low-density lipoprotein cholesterol huyết thanh ở người cao tuổi tại Phòng khám Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Cà Mau. Tạp chí phát triển khoa học và công nghệ-Khoa học sức khỏe, 2(2), tr. 257-264.
3. Giao Thị Thoa, Hoàng Anh Tiến, Nguyên Lân Hiếu (2014) Nghiên cứu bilan lipid máu trên bệnh nhân hội chứng động mạch vành cấp. Tim Mạch Học Việt Nam, 68, tr. 214-219.
4. Phạm Nguyên Vinh, Nguyễn Lân Việt, Trương Quang Bình (2009) Nghiên cứu quan sát điều trị bệnh nhân nhập viện do hội chứng động mạch vành cấp (MEDI-ACS study). Tim Mạch học Việt Nam, 58, tr. 12-25.
5. Adult Treatment Panel III, National Cholesterol Education Program (2001) Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults. NIH publication, 1-3670.
6. Andresdottir MB, Sigurdsson G, Sigvaldason H et al (2002) Fifteen percent of myocardial infarctions and coronary revascularizations explained by family history unrelated to conventional risk factors. The Reykjavik Cohort Study Eur Heart J 23(21): 1655-1663.
7. Chow CK, Islam S, Bautista L et al (2011) Parental history and myocardial infarction risk across the world: The INTERHEART Study. J Am Coll Cardiol 57(5): 619-627.
8. Chiang CE, Ferrières J, Gotcheva NN et al (2016) Suboptimal Control of Lipid Levels: Results from 29 Countries Participating in the Centralized PanRegional Surveys on the Undertreatment of Hypercholesterolaemia (CEPHEUS). J Atheroscler Thromb 23(5): 567-587.
9. Collet JP, Thiele H, Barbato E et al (2019) 2019 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent STsegment elevation: The Task Force for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J: 8-9.
10. Park JE, Chiang CE, Munawar M et al (2012)
Lipid-lowering treatment in hypercholesterolaemic patients: The CEPHEUS Pan-Asian survey. Eur J Prev Cardiol 19(4): 781-794.
11. Bruckert E, Parhofer KG, Gonzalez-Juanatey JR, Nordestgaard B, Arca M, Giovas P, Ray K (2020) Proportion of high-risk/very high-risk patients in Europe with lowdensity lipoprotein cholesterol at target according to European guidelines:
A systematic review. Adv Ther 37(5): 1724-1736. doi: 10.1007/s12325-020-01285-2.
12. Ferrières J, Rouyer MV, Lautsch D et al (2017) Suboptimal achievement of low-density lipoprotein cholesterol targets in French patients with coronary heart disease. Contemporary data from the DYSIS II ACS/CHD study. Arch Cardiovasc Dis 110(3): 167-178.
13. Vicent L, Ariza-Sole A, Diez-Villanueva P et al (2019) Statin treatment and prognosis of elderly patients discharged after non-ST segment elevation acute coronary syndrome. Cardiology 143(1): 14-21.