Một số yếu tố liên quan đến mức độ tổn thương đa dây thần kinh ở người bệnh đái tháo đường

  • Nguyễn Thị Trinh Học viện Quân y
  • Nguyễn Anh Tuấn Trường Đại học Y Hà Nội
  • Nguyễn Đức Thuận Học viện Quân y

Main Article Content

Keywords

Đa dây thần kinh, đái tháo đường

Tóm tắt

Sự tiến triển của đái tháo đường luôn đi kèm với các biến chứng mạn tính gây tổn thương nhiều cơ quan dẫn đến tình trạng tàn phế thậm chí gây tử vong. Trong đó tổn thương thần kinh ngoại vi là biến chứng phổ biến nhất dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc chẩn đoán sớm phối hợp với kiểm soát tốt đường huyết và các yếu tố nguy cơ trở thành chiến lược quyết định trong điều trị tổn thương đa dây thần kinh do đái tháo đường. Mục tiêu: Phân tích một số yếu tố liên quan đến mức độ tổn thương đa dây thần kinh ở người bệnh đái tháo đường. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 124 bệnh nhân được chẩn đoán tổn thương đa dây thần kinh do đái tháo đường tại Bệnh viện Bạch Mai từ tháng 7/2021 đến tháng 7/2022. Kết quả: Tuổi trung bình của nhóm nghiên cứu là: 64,86 ± 10,9 năm, trong đó tỷ lệ nam, nữ lần lượt là 40,3% và 59,7%. Bệnh nhân tổn thương đa dây thần kinh mức độ trung bình chiếm tỷ lệ cao nhất, 46,8%, tổn thương mức độ nhẹ chiếm 34,7%, còn lại 18,5% tổn thương mức độ nặng. Một số yếu tố liên quan đến mức độ tổn thương đa dây thần kinh là tuổi, chỉ số BMI, thời gian mắc bệnh, biến chứng thận, biến chứng võng mạc và loại sợi tổn thương. Kết luận: Trong nghiên cứu của chúng tôi, tỷ lệ bệnh nhân tổn thương đa dây thần kinh mức độ nặng là 18,5%. Trong đó có 6 yếu tố liên quan đến mức độ tổn thương đa dây thần kinh là: Tuổi, chỉ số BMI, thời gian mắc bệnh, biến chứng thận, biến chứng võng mạc và loại sợi tổn thương.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Saeedi P, Petersohn I, Salpea P, Malanda B, Karuranga S, Unwin N et al (2019) Global and regional diabetes prevalence estimates for 2019 and projections for 2030 and 2045: Results from the International Diabetes Federation Diabetes Atlas, 9th edition. Diabetes Research and Clinical Practice 157: 107843.
2. Candrilli SD, Davis KL, Kan HJ, Lucero MA, Rousculp MD (2007) Prevalence and the associated burden of illness of symptoms of diabetic peripheral neuropathy and diabetic retinopathy. Journal of Diabetes and its Complications 21(5): 306-314.
3. Feldman EL, Stevens MJ, Thomas PK, Brown MB, Canal N, Greene DA (1994) A practical two-step quantitative clinical and electrophysiological assessment for the diagnosis and staging of diabetic neuropathy. Diabetes Care 17(11): 1281-1289.
4. Young MJ, Boulton AJM, Macleod AF, Williams DRR, Sonksen PH (1993) A multicentre study of the prevalence of diabetic peripheral neuropathy in the United Kingdom hospital clinic population. Diabetologia 36(2): 150-154.
5. Trần Thị Nhật (2010) Nghiên cứu tỷ lệ biến chứng thần kinh ngoại vi ở bệnh nhân ĐTĐ tại Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Bạch Mai. Trường Đại học Y Hà Nội Luận văn thạc sỹ y học.
6. Cao Thị Vân (2016) Biến chứng thần kinh ngoại vi ở bệnh nhân cao tuổi đái tháo đường type 2 và mối liên quan đến chất lượng cuộc sống. Luận văn thạc sỹ y học Trường Đại học Y Hà Nội.
7. Bansal D, Gudala K, Muthyala H, Esam HP, Nayakallu R, Bhansali A (2014) Prevalence and risk factors of development of peripheral diabetic neuropathy in type 2 diabetes mellitus in a tertiary care setting. Journal of diabetes investigation 5(6): 714-721.
8. Rani P, Raman R, Rachapalli S, Pal S, Kulothungan V, Sharma T (2010) Prevalence and risk factors for severity of diabetic neuropathy in type 2 diabetes mellitus. Indian journal of medical sciences 64(2): 51.
9. Amour AA, Chamba N, Kayandabila J, Lyaruu IA, Marieke D, Shao ER et al (2019) Prevalence, patterns, and factors associated with peripheral neuropathies among diabetic patients at tertiary Hospital in the Kilimanjaro Region: Descriptive cross-sectional study from north-eastern Tanzania. Int J Endocrinol 2019: 404781. doi: 10.1155/2019/5404781.
10. Nguyễn Thị Thu Hương (2014) Nhận xét tỷ lệ biến chứng thần kinh ngoại vi và các yếu tố nguy cơ ở bệnh nhân đái tháo đường type 2 mới phát hiện lần đầu tại Bệnh viện Bạch Mai. Luận văn Thạc sỹ y học Trường Đại học Y Hà Nội.
11. Liu X, Xu Y, An M, Zeng Q (2019) The risk factors for diabetic peripheral neuropathy: A meta-analysis. PloS one 14(2): 0212574.
12. Chobanian AV, Bakris GL, Black HR, Cushman WC, Green LA, Izzo Jr JL et al (2003) The seventh report of the joint national committee on prevention, detection, evaluation, and treatment of high blood pressure: the JNC 7 report. Jama 289(19): 2560-2571.