Giá trị tiên lượng của thang điểm VASOGRADE trong tiên lượng thiếu máu não muộn ở bệnh nhân chảy máu dưới nhện do vỡ phình động mạch não

  • Ngô Chí Công Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Đỗ Thanh Hòa Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Nguyễn Hải Ghi Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Nguyễn Ngọc Uyển Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Phạm Văn Cường Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Phạm Duy Hoàng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Lương Quốc Chính Bệnh viện Bạch Mai
  • Nguyễn Anh Tuấn Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Trần Hữu Thông Bệnh viện Bạch Mai

Main Article Content

Keywords

Chảy máu dưới nhện, thiếu máu não muộn, VASOGRADE

Tóm tắt

Mục tiêu: Nhận xét giá trị tiên lượng thiếu máu não muộn (DCI) của thang điểm VASOGRADE ở bệnh nhân chảy máu dưới nhện (CMDN) do vỡ phình động mạch não. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả tiến cứu thực hiện trên 207 bệnh nhân CMDN do vỡ phình động mạch não điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Bệnh viện Bạch Mai từ tháng 8/2022 đến tháng 7/2023 để đánh giá mối quan hệ giữa VASOGRADE và DCI. Kết quả: Nhóm bệnh nhân có VASOGRADE - Vàng có nguy cơ xuất hiện DCI cao gấp 4 lần (tỷ suất chênh [OR], 4,48; CI 95%: 1,01-19,97) khi so sánh với VASOGRADE - Xanh;
bệnh nhân có VASOGRADE - Đỏ có nguy cơ mắc DCI cao gấp 8 lần (OR, 8,16; CI 95%: 1,77-37,64) khi so sánh với VASOGRADE - Xanh. Thang điểm VASOGRADE có giá trị dự đoán DCI với diện tích dưới đường cong ROC = 0,63, độ nhạy 41,67% độ đặc hiệu 76,1%. Kết luận: Thang điểm VASOGRADE có giá trị tiên lượng thiếu máu não muộn (DCI) ở bệnh nhân CMDN do vỡ phình động mạch não. Nó có thể giúp phân tầng bệnh nhân nguy cơ xuất hiện DCI, từ đó có biện pháp theo dõi và điều trị phù hợp.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Lawton MT, Vates GE (2017) Subarachnoid Hemorrhage. N Engl J Med 377(3): 257-266.
2. Etminan N, Chang HS, Hackenberg K et al (2019) Worldwide incidence of aneurysmal subarachnoid hemorrhage according to region, time period, blood pressure, and smoking prevalence in the population: A systematic review and meta-analysis. JAMA Neurol 76(5): 588-597.
3. Nieuwkamp DJ, Setz LE, Algra A et al (2009) Changes in case fatality of aneurysmal subarachnoid haemorrhage over time, according to age, sex, and region: A meta-analysis. Lancet Neurol 8(7): 635-642.
4. Bederson JB, Connolly ES, Batjer HH et al (2009) Guidelines for the management of aneurysmal subarachnoid hemorrhage: A statement for healthcare professionals from a special writing group of the Stroke Council, American Heart Association. Stroke 40(3): 994-1025.
5. Kassell NF, Sasaki T, Colohan AR et al (1985) Cerebral vasospasm following aneurysmal subarachnoid hemorrhage. Stroke 16(4): 562-572.
6. De Rooij NK, Greving JP, Rinkel GJE et al (2013) Early prediction of delayed cerebral ischemia after subarachnoid hemorrhage: Development and validation of a practical risk chart. Stroke 44(5): 1288-1294.
7. Crobeddu E, Mittal MK, Dupont S et al (2012) Predicting the lack of development of delayed cerebral ischemia after aneurysmal subarachnoid hemorrhage. Stroke 43(3): 697-701.
8. Yousef KM, Balzer JR, Crago EA et al (2014) Transcranial regional cerebral oxygen desaturation predicts delayed cerebral ischaemia and poor outcomes after subarachnoid haemorrhage: A correlational study. Intensive Crit Care Nurs 30(6): 346-352.
9. Phan Anh Phong (2019) Dự đoán sớm thiếu máu não cục bộ thứ phát sau xuất huyết dưới nhện do vỡ phình mạch dựa vào lâm sàng và hình ảnh học. Luận án tiến sỹ, Đại học Y Hà Nội.
10. Võ Hồng Khôi (2012) Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh Doppler xuyên sọ và cắt lớp vi tính 64 dãy ở bệnh nhân xuất huyết dưới nhện. Luận án tiến sỹ, Đại học Y Hà Nội.
11. De Oliveira Manoel AL, Jaja BN, Germans MR et al (2015) The VASOGRADE: A simple grading scale for prediction of delayed cerebral ischemia after subarachnoid hemorrhage. Stroke 46(7): 1826-1831.
12. Oliveira Souza NV de, Rouanet C, Solla DJF et al (2023) The Role of VASOGRADE as a simple grading scale to predict delayed cerebral ischemia and functional outcome after aneurysmal subarachnoid hemorrhage. Neurocrit Care 38(1): 96-104.