Đánh giá kết quả điều trị trẻ nhiễm trùng nấm máu do Candida spp.

  • Ngô Minh Xuân

Main Article Content

Keywords

Trẻ nhỏ, nhiễm nấm huyết Candida spp

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá kết quả điều trị trẻ em nhiễm trùng nấm máu do Candida spp. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả, theo dõi dọc kết quả điều trị 90 trẻ sơ sinh nhập viện tại Bệnh viện Nhi đồng 1 từ tháng 06/2014 đến tháng 06/2019 được chẩn đoán nhiễm nấm Candida huyết. Kết quả và kết luận: 100% nhạy amphotericin B, 92,3% nhạy với fluconazole. Thời gian tiếp tục điều trị sau cấy máu âm tính là 12,4 ± 4,4 ngày. Thời gian điều trị kháng nấm trung bình 19,3 ± 2,2 ngày. Tỉ lệ tử vong nhiễm Candida huyết là 26,7%.


Từ khóa: Trẻ nhỏ, nhiễm nấm huyết Candida spp.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Dương Tấn Hải (2006) Đặc điểm nhiễm nấm candida huyết ở trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Nhi đồng 2 từ 10/2004 đến 12/2005. Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh, tr. 11-93.
2. Nguyễn Thị Diệu Huyền (2013) Đặc điểm nhiễm nấm Candida máu và kết quả điều trị bằng amphoterin C tại Khoa Hồi sức, Bệnh viện Nhi đồng 2 từ 2000 - 2003. Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh, 9, tr. 154-159.
3. Dương Thị Trang Thi (2015) Đặc điểm bệnh nhi nhiễm nấm tại Khoa Hồi sức tích cực- Chống độc, Bệnh viện Nhi đồng 1 từ 01/2009 - 12/2013. Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh, 19, tr. 22.
4. Motta FA, Dalla-Costa LM, Muro MD et al (2017) Risk factors for candidemia mortality in hospitalized children. Jornal de pediatria 93(2): 165-171.
5. Nath CE, McLachlan AJ, Shaw PJ et al (2001) Population pharmacokinetics of amphotericin B in children with malignant diseases. British journal of clinical pharmacology 52(6): 671-680.
6. Caggiano G, Lovero G, De Giglio O et al (2017) Candidemia in the neonatal intensive care unit: A retrospective, observational survey and analysis of literature data. BioMed research international 2017:7901763.
7. Pappas PG, Kauffman CA, Andes DR et al (2015) Clinical practice guideline for the management of candidiasis: 2016 update by the Infectious Diseases Society of America. Clinical Infectious Diseases 62(4): 1-50.
8. Wang H, Xiao M, Chen S C-A et al (2012) In vitro susceptibilities of yeast species to fluconazole and voriconazole as determined by the 2010 National China Hospital Invasive Fungal Surveillance Net (CHIF-NET) study. Journal of clinical microbiology 50(12): 3952-3959.
9. Stoll Barbara J (2017) Neonatal sepsis. The Lancet 390(10104): 1770-1780.
10. Wade K, Wu D, Kaufman D et al (2008) Population pharmacokinetics of fluconazole in young infants. Antimicrobial agents and chemotherapy 52(11): 4043-4049.