Mô tả sự hài lòng của người bệnh đến khám và điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2022

  • Vũ Văn Du Bệnh viện Phụ sản Trung ương
  • Lê Quốc Trung Bệnh viện Phụ sản Trung ương
  • Nguyễn Thị Yến Lê Bệnh viện Phụ sản Trung ương
  • Phùng Thị Huyền Bệnh viện Phụ sản Trung ương
  • Lê Thị Ngọc Hương Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Main Article Content

Keywords

Sự hài lòng, người bệnh, khám bệnh, điều trị ngoại trú, Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả sự hài lòng của người bệnh khám và điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương và xem xét một số yếu tố liên quan ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của người bệnh. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 390 người bệnh khám và điều trị ngoại trú từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2022. Kết quả: 90,2% người bệnh hài lòng về khả năng tiếp cận; 86,6% người bệnh ngoại trú hài lòng về minh bạch thông tin và thủ tục khám bệnh, điều trị; 91,6% người bệnh ngoại trú hài lòng về cơ sở vật chất và phương tiện phục vụ người bệnh; 93,7% người bệnh hài lòng về thái độ ứng xử, năng lực chuyên môn của nhân viên y tế; 94,9% người bệnh hài lòng về kết quả cung cấp dịch vụ; hài lòng chung đạt 90,4%. Kết luận: Điểm trung bình là 4,33 ± 0,52 (rất hài lòng), hài lòng chung đạt 90,4% trong đó người bệnh hài lòng thấp nhất về minh bạch thông tin và thủ tục khám bệnh điều trị. Các tiêu chí đánh giá thời gian chờ đợi đạt hài lòng thấp, trong đó thời gian chờ đợi tới lượt bác sỹ khám 79,7% và chờ đợi làm thủ tục đăng ký khám 80,0%. Chính vì vậy bệnh viện cần tăng cường công tác cải tiến chất lượng để nâng cao sự hài lòng của người bệnh khám bệnh và điều trị ngoại trú.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Trần Thị Thủy và Nguyễn Duy Ánh (2021) Sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ khám bệnh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cơ sở 3 năm 2021. Tạp chí Khoa học Điều dưỡng 4(4), tr. 110-117.
2. Dương Phú Nhân, Lê Nguyễn Trọng Nhân, Lê Thái Thanh Thảo, Nguyễn Văn Lâm (2023) Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người bệnh ngoại trú và đánh giá kết quả can thiệp tại khoa khám bệnh, bệnh viện Sản Nhi Cà Mau năm 2022 -2023. Tạp chí Y học Việt Nam 531(2).
3. Võ Thị Thanh (2023) Sự hài lòng của sản phụ và một số yếu tố ảnh hưởng tại khoa sản Bệnh viện Sản- Nhi Tỉnh Quảng Ngãi năm 2023. Tạp Chí Y Học Việt Nam 527(1B). doi:10.51298/vmj.v527i1B.5803